Sbírka Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Sbírka > Expozice

Nová vize pro stálou expozici Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“

V dobách minulých se stavěly hrady a zámky… dnes žijeme v době, kdy se staví muzea. Zatímco světové metropole soutěží o to, který slavný architekt jim postaví další monumentální a z architektonického hlediska unikátní muzeum, menší kulturní oblasti revitalizují zajímavé průmyslové objekty, či historické budovy pro nově vznikající sbírky moderního a současného umění, do kterých kulturní instituce investují astronomické finanční obnosy a dbají na to, aby atraktivnost prostředí a doprovodné vzdělávací a kulturní programy přilákaly co nejvíce návštěvníků. V tomto kontextu je velice zajímavým fenoménem sbírka současného umění MVS, jejímž vlastníkem je město Mikulov. Převážná většina dosavadních účastníků sympozia, jejichž díla tvoří tuto sbírku, patří mezi absolutní uměleckou špičku na území České republiky a v řadě případů se jedná o tvůrčí osobnosti světové úrovně. Díla, která tito umělci během sympozia vytvoří, od nich získává město Mikulov darem. Vysvětlení této výjimečné situace tkví ve šťastné konstelaci následujících pozitivních atributů:

• atraktivnost prostředí
• základní princip, na kterém je založen koncept a program sympozia
• profesionální přístup pořadatelů a produkčního týmu
• plodná a přátelská atmosféra mezi účastníky
• vstřícnost muzea, města a jeho občanů

V neposlední řadě je úspěšnost sympozia důsledkem velkorysé podpory zúčastněných sponzorů, kteří přispívají na vytvoření ideálních podmínek jak pro pobyt a tvorbu účastníků, tak pro doprovodné programy, které dotvářejí neobyčejnou atmosféru, pro kterou jsou účastníci ochotni věnovat svůj čas a tvůrčí úsilí.

Nadcházející 15. výročí založení Mikulovského výtvarného symposia je významným mezníkem, ke kterému se nabízí příležitost zauvažovat o posunutí této instituce na kvalitativně novou úroveň. Sympozium vzniklo spontánně z nadšení několika mladých místních tvůrců a z euforie zdánlivě hravých ranných fází se díky úsilí výborně sestaveného týmu a jeho přesvědčení o dobré věci zrodila silná entita, která teď chce a může žít svým vlastním životem a má na to, aby se otevřela světu a vedla s ním rovnocenný dialog.

Ojedinělost a rostoucí význam sbírky opodstatňuje názor, že v současné době nastala vhodná doba pro vytvoření samostatné instituce, jejímž cílem bude prezentovat veřejnosti sbírku jako stálou expozici. Tato sbírka bude umístěna v nově vymezených prostorách zámku a bude nezávislá na ostatním programu Regionálního muzea. Dojde zde tak ke sloučení hodnot, které budou mít jednak roli vzdělávací, ale také podpoří rozvoj aktivní spolupráce s dalšími kulturními institucemi. Vznikne platforma, kde je patrný kulturní a umělecký vývoj, kde vznikne jakýsi most, který návštěvníka plynule provede historií až po současnost.

Eva Eisler
(zdroj: architektonická studie Stálé expozice MVS “dílna“)

_________________________________________

Tyto stránky se pro Vás právě připravují