MIKULOVSKÉ VÝTVARNÉ SYMPOZIUM "DÍLNA" 31. ROČNÍK – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 14. 7. 2024 OD 18 HODIN / NÁMĚSTÍ / HRUBÁ HUDBA  – SRDEČNĚ VÁS ZVEME

 

Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Vše o jednotlivých ročnících sympozia, jejich průběhu a doprovodných akcích.

Sbírka Mikulov - Výtvarné symposium

Sbírka současného výtvarného umění města Mikulova, výčet dosud vzniklých děl a autorů, informace o stálé expozici a pořádaných výstavách.

Místo Mikulov - Výtvarné symposium

Organizační struktura a pravidla akce, informace o místě konání a důležité kontakty.REALIZOVÁNO V RÁMCI PROJEKTU MIKULOV MĚSTO UMĚNÍ / TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A JIHOMORAVSKÝM KRAJEM
REALIZED AS PART OF THE PROJECT MIKULOV – A TOWN OF ART / THIS PROJECT IS CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION AND THE SOUTH-MORAVIAN REGION