Dílna Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Dílna > Aktuální ročník
 
26. ROČNÍK - MIKULOVSKÉ VÝTVARNÉ SYMPOZIUM “dílna“ 
Kurátor: JIŘÍ KAČER
 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
13. 7. 2019, ZÁMEK MIKULOV
 
ZÁVĚREČNÁ VERNISÁŽ
10. 8. 2019, ZÁMEK MIKULOV
 
TĚŠÍME SE NA VÁS!
 

 
 
 

 Koncept kurátora

Návrh podoby některého z budoucích ročníků sympozia vychází z představy o bohatém obsahu všech předchozích ročníků. Na tuto pestrost a vysokou kvalitu bych svým projektem chtěl navázat. Zařazuji do něj umělce různého věku pocházející z několika míst České republiky a zabývajících se několika obory výtvarné práce. Já jsem sochař a pracuji především v kameni a také vytvářím rozměrné frotáže. Svatopluk Klimeš se zabývá nejen klasickými obrazovými médii – malbou a různými grafickými technikami, ale je rovněž tvůrcem objektů a jedním z nejoriginálnějších českých performerů pracujících především s ohněm a vodou. Jaroslav Beneš je fotografem, jehož básnivá fotografická tvorba se pohybuje hlavně v oblasti minimálu. Václav Benda, jehož malířský a grafický projev rozvíjí odkazy expresionismu, ovšem s důrazným osobitým postmodernistickým akcentem, když volně zachází s inspiracemi z dějin umění. Vojtěch Horálek je nejmladším z navrhovaných účastníků „dílny“. Jeho tvorba osobitě navazující v některých aspektech na fenomén tzv. české grotesky stojí často na rozhraní malby, obrazu a objektu. Jsem přesvědčený, že výsledky takto koncipované „dílny“ by kvalitním, podstatným způsobem obohatily sbírky proponované galerie výtvarného umění města Mikulova.

(Jiří Kačer, kurátor)


 

 

UMĚLCI 26. ROČNÍKU MVS “dílna“ 2019


26. ročníku MVS “dílna“ se zúčastní:

JIŘÍ KAČER – kurátor ročníku, sochař

JAROSLAV BENEŠ – malba, grafika

VOJTĚCH HORÁLEK – malba

SVATOPLUK KLIMEŠ – malba, grafika

MIROSLAV ZAHÁLKA – malba

 

zahraniční účastník

EUGENIUSZ JOZEFOWSKI – malba, PL

 

Host 26. ročníku MVS “dílna“

DENISA KRAUSOVÁ – malba 

 

Technická asistentka 26. ročníku MVS "dílna"

KLÁRA ŠTEFANOVIČOVÁ – studentka

 

Teoretik 25. ročníku MVS “dílna“

IVAN NEUMANN – teoretik umění

 

 

 

 

 

Ke stažení

 

Výstava ZA OBZOR.pdf
 

 

 

 

 

 

 


 

 

Generální partner

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 

Za finanční podpory

 

 

 

Mediální partner

 

Partneři

 

 

   

 

      

        

       

 

 

 

 

 

 

 

Organizátoři