Dílna Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Dílna > Aktuální ročník
 
 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 
 
 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
31. ROČNÍKU
 
14. 7. 2024 / 18.00
 
MIKULOVSKÉ NÁMĚSTÍ
 
 
 Představení účastnic / účastníků
 
Hraje: HRUBÁ HUDBA
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 2024, 31. ročník

14. 7.–10. 8. 2024


 

Kurátorka: Lenore Jurkyová

Daniela & Linda Dostálkovy

Libuše Jarcovjáková

Eja Devečková

Jan Vytiska

Michaela Vrbková

technický asistent - Jura Piršč

garantka/garant ročníku - Marcela Straková / Petr Kubín

KURÁTORSKÝ KONCEPT

Tématem pro 31. ročník Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“ je IDENTITA. Identita jedince, společnosti, místa, umění i identita samotného sympozia. Identita jako sebepoznávání, sebepřijetí, uvědomování si charakteristických rysů, odlišností, ale také společných vlastností jedince, společenství a bezprostředního okolí.

Dalším důležitým prvkem, na který se v rámci projektu kurátorka a teoretička 31. ročníku Lenore Jurkyová zaměřuje, je DIALOG. Formát sympozia je od počátku založen právě na vzájemné komunikaci, sdílení společného prostoru, myšlenek a zkušeností komunity hostujících umělců a umělkyň. Výsledkem této komunikace a společného sdílení v rámci tvůrčího pobytu v Mikulově jsou díla, která obsahově nebo formálně, odrážejí mj. okolnosti a místo jejich vzniku a tato jsou představena na navazující výstavě. Nezbytnou součástí společné tvorby v místě je dialog, který je přenesen ve formě rozhovorů a na fotografiích z akcí v tištěném katalogu, který akci doprovází. Na úspěch každého ročníku má právě dialog na úrovni organizátorů, umělců i veřejnosti bezprostřední vliv a dopad a odráží skutečnost, že se jedná o díla vytvořená v rámci tvůrčího měsíčního pobytu vybraných umělkyň a umělců v prostorách mikulovského zámku a jeho okolí.

31. ročník sympozia lze vnímat jako začátek nové dekády a jako příležitost akcentovat roli diváků a komunity obyvatel Mikulova, pro které se akce v průběhu třech dekád existence stala nedílnou součástí každého léta. I proto se v konceptu tohoto ročníku chceme přiblížit atmosféře prvních ročníků, kdy měla veřejnost, také díky práci umělců v plenéru, možnost být v aktivním kontaktu s umělci a umělkyněmi již v procesu tvorby. Jedná se o participativní moment, který do projektu vnáší pravidelná setkávání mikulovských občanů s umělci a umělkyněmi během jejich pobytu, tedy nad rámec již po léta zaběhnutých formátů, kterými jsou: zahájení sympozia, víkend otevřených ateliérů, malování s dětmi, koncerty, literární čtení, workshopy a/ nebo zakončení a vernisáž a výstava, která na sympozium bezprostředně navazuje.

Tyto „tradiční“ formáty rozšiřujeme o každodenní prostor pro dialog tvůrkyň a tvůrců sympozia (nejen) s mikulovskými občany a po dobu trvání dílny zahájí činnost kontaktní místo s pracovním názvem kontaktní bod. Jedná se o plovoucí / pohyblivé místo setkávání, na kterém se každý den v čase od 18:00 do 19:00 mohou zájemci a zájemkyně setkat se členy a členkami tvůrčího a produkčního týmu dílny ve formě zhodnocení dne a otevřené porady. Místo podvečerního hodinového setkání bude každý den v poledne ohlášeno na sociálních sítích (on-line) i na křídové tabulce (analog), jejíž umístění bude vybráno společně s produkčním týmem tak, aby bylo veřejnosti dobře dostupné.

Tento inkluzivní doprovodný formát každodenního setkání vychází z dlouhodobého zájmu kurátorky o intenzivnější propojování světa umění s veřejností. Tvorba hostujících umělkyň a umělců tak bude představena veřejnosti nejen prostřednictvím jejich tvorby, ale již v průběhu tvůrčího procesu. Redefinovat sympozium nejen jako místo pro tvorbu, ale především jako prostor pro vzájemný dialog umělců a jejich hostitelů.

Téma IDENTITY dále kurátorka rozpracovává do formy intervencí, kdy je každý z tvůrců konfrontován s možností reagovat ve své tvorbě (během svého pobytu) také jedno dílo ze sympoziální sbírky, ať už umělecky či komentářem vysvětlujícím, proč vnímá to či ono dílo jako paralelu k vlastní tvorbě. Vybraný konvolut těchto 6 děl ze sbírky lze zahrnout i do výsledné výstavy v samostatné sekci.

(Lenore Jurkyová)

 

Ke stažení

katalog_MVS "dílna"_2023.pdf

2024_MVS_pozvanka.jpg

2024_MVS_doprovodne_programy.jpg

Tiskové zprávy

TZ_31_rocnik_24.6.2024.pdf

 


 

 

Generální partneři

 

 

 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 

 

   

Partneři

 

 

 

    

             

       

 

 

 

Organizátoři