Dílna Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Dílna > Aktuální ročník
 
30. ROČNÍK MIKULOVSKÉHO VÝTVARNÉHO SYMPOZIA “dílna“ 
 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 
 
6. 8.–26. 11. 2023 - výstava MVS "dílna" 2023
prostory výtvarných ateliérů na zámku v Mikulově
otevřeno dle otvírací doby zámku, více na www.rmm.cz 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 2023, 30. ročník


 

Kurátor: Jaroslav Róna

Stefan Milkov

Petr Nikl

František Skála

Zdeněk Lhotský

Host: Laco Teren (Slovensko)

Teoretička ročníku: Barbora Půtová

Technický asistent: Michael Jan Bublík

30. ročník Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“

Letošní jubilejní ročník Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ vede k ohlédnutí za tvorbou několika uměleckých generací. Za uplynulé tři dekády v dočasných ateliérech v prostorách na zámku v Mikulově proběhlo pravidelné setkání živého umění, jejich tvůrců a výtvarných kritiků a teoretiků se širokou laickou veřejností. Původní sochařské zaměření prvního sympozia, konaného v roce 1994, se postupně rozšířilo o další oblasti výtvarného projevu a umělecká odvětví. K prvním a zakládajícím aktérům sympozia patřili sochaři ze skupiny Tvrdohlaví, z nichž někteří budou i letos hlavními účastníky přehlídky – Zdeněk Lhotský, Stefan Milkov, Petr Nikl, Jaroslav Róna a František Skála. Pozvání na přehlídku přijal zahraniční host, slovenský malíř Laco Teren. Opětovné setkání členů skupiny Tvrdohlaví umožní nejenom komparovat jejich umělecký výraz, ale také definovat a dokumentovat jejich osobitý růst, vyjádření a základní kontury tvůrčího rozsahu. Při zpětném zhodnocení na uplynulých ročnících vystoupili představitelé několika uměleckých generací, zpravidla již etablované starší generace a mladší generace zastávající moderní přístupy. Účastníky oddělovala jak generační vzdálenost, tak postoje, názory anebo směřování. Sympozium však vytvořilo průsečík umělců, směrů, forem a médií českého umění od 90. let do současnosti, který reflektuje kontinuálně vznikající umělecká sbírka. Každý účastník ponechá na zámku vytvořenou práci v majetku města Mikulov. Zároveň se utvořila pevná organizační struktura, která zahrnuje kurátora konkrétního ročníku, teoretika umění a vybrané tuzemské i zahraniční umělce.  

            Mikulovské výtvarné sympozium získalo nezastupitelné místo v posilování spolupráce mezi tvůrci, kteří vzájemně debatují o aktuálních otázkách a tématech, realizují inspirační podněty, získávají a vyměňují své zkušenosti a poznatky. Sympozium jako platforma pro dialog a sdílení know-how současně nelimituje a nezavazuje účastníky společným tématem ani zvoleným materiálem potřebným k tvorbě. Umělci mohou svobodně rozvíjet a uplatňovat tvůrčí pokusy a náměty své dlouhodobé koncentrace nebo soudobé tendence, v nichž nesporně rovněž reagují na město Mikulov a jeho genius loci. Setkávání, prezentace a diskuse na této přehlídce vnáší do Mikulova nové, cizí prvky a impulsy, které odpovídají historickému vývoji města. Podobně židovská obec formovala kulturní a politickou tvářnost Mikulova, vtiskla mu část své identity a ideje multikulturního soužití. Tato přehlídka umění je poslední klasické výtvarné sympozium na území České republiky, svou podstatou odkazující na bohatou historickou tradici a fenomén setkávání, působení a ovlivňování nejenom v oblasti umění.

(Barbora Půtová)