Dílna Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Dílna > Aktuální ročník
 
25. ROČNÍK - MIKULOVSKÉ VÝTVARNÉ SYMPOZIUM “dílna“ 2018
Kurátor: LIBOR LÍPA
 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 14. 7. 2018, od 19.30 na mikulovském zámku, vystoupí DJ IVO (GARÁŽ)
 
ZÁVĚREČNÁ VERNISÁŽ 11. 8. 2018, od 18.30 na mikulovském zámku, vystoupí skupina MECH a LAURA a JEJÍ TYGŘI
 
TĚŠÍME SE NA VÁS!
 

 
 
 

 Koncept kurátora

Obsahem jubilejního 25. ročníku MAS v roce 2018 by měla být tři základní výtvarná média současného umění. MALBA / FOTOGRAFIE / OBJEKT /. Z těchto základních tří výtvarných oborů najít a vybrat v České republice vždy jednoho renomovaného umělce, který má již přesah se svou tvorbou za hranice České republiky. Úkolem – zadáním pro tyto vybrané účastníky MAS bude najít/ navrhnout ve svém oboru protějšky – umělce ze zahraničí. Ve výběru a zejména v technickém zabezpečení pozvání zahraničních umělců bude nápomocna produkce MAS. Dále pak jako každoročně navrhnout a pozvat jednoho technického asistenta - studenta v oboru umění, 1 teoretika umění, případně hosta.

Důvody rozhodnutí zpracovat a představit tento koncept jsou 1.: MAS je posledním a možná i nejstarším klasickým sympoziem tohoto formátu v ČR a snad i ve střední Evropě. Proto si tato instituce zaslouží opět zpracovat a uvést v život při 25. výročí jeho vzniku tento mezinárodní projekt. 2.: Město Mikulov bylo a opět se stává místem a křižovatkou setkávání lidí ze všech koutů světa, lidí různého kulturního, politického, sociálního a náboženského vyznání a názorů. Toto demonstruje nespočet jak oficiálních tak soukromých či osobních podujetí a setkání či zájem zajímavých osobností o samotné žití v tomto městě. Proto by i MAS mělo stále navazovat na tento fenomén malého města na jihu Moravy. Multikulturní fenomén, kterému samotné sympozium v novodobých dějinách města snad nejvíce pomohlo. 3.: Město Mikulov, pořadatelé, sponzoři a zejména místní občané byli až překvapivě odvážní a nebáli se podívat na současné podoby umění a pokusit se pochopit jeho filozofii ba někdy až pafilozofické směrování. Proto je opět potřeba jako na začátku nebojácně přivést na scénu MAS a do tohoto města prověřenou špičku současného umění u nás a pokud možno i adekvátní úroveň umělců ze zahraničí. A přímo tady na mikulovském zámku vytvořit určitou konfrontaci.

Přál bych si také, aby tento ročník byl zároveň ročníkem přelomovým a po 25 letech amatérského, až nadmíru profesionálního, lidského až perfekcionalistického, přešel již tento nesmírně užitečný a krásný nápad – tento celek – tato instituce a zejména ohromná Sbírka do rukou klidných odborníků pod dohledem a ve spolupráci s poradním sborem MAS. Dále pak byla i tímto ročníkem ukončena funkce garanta MAS a tu převzal na sebe řádný ředitel Sbírky a potažmo galerie umění města Mikulova. Přál bych si, aby i po další generace bylo s těmito duchovními i fyzickými výdobytky nadále zacházeno ve prospěch občanů města, kraje, státu, Evropy... Připomeňme si na závěr první a zásadní věty, které určovaly směr a vznik sympozia: „Posláním sympozia je především podpora kulturnosti prostředí a navázání na bohatou, osmset let trvající, historickou tradici. Tímto činem tak současní občané Mikulova zanechají budoucím generacím kulturní a historickou stopu.“ A další neméně důležitá věta: „Mikulov – město umění a vína“.

(zpracoval Libor Lípa, kurátor 25. ročníku)

 

 


 

 

UMĚLCI 25. ROČNÍKU MVS “dílna“ 2018


Seznam umělců pro 25. ročník MVS “dílna“

TONO STANO – fotografie, obrazy / Česká republika

PAVEL OPOČENSKÝ – socha, kresba, šperk / Česká republika

JAKUB ŠPAŇHEL – obrazy / Česká republika

LIBOR LÍPA, kurátor a garant ročníku – obrazy / Česká republika

 

zahraniční umělci

MARTIN GERBOC – obrazy / Slovenská republika

WERNER MALLY – plastiky, sochy / Německo

DUNCAN HIGGINS – obrazy / Velká Británie

 

Host 25. ročníku MVS “dílna“

TEREZA BRICHTOVÁ – obrazy / Česká republika

 

Teoretik 25. ročníku MVS “dílna“

NOEMI SMOLIK – narodila se v Praze, žije v Německu. Jako kritička umění publikuje v řadě médií: Kunstforum, Artforum, v listech Kunstzeitung, Parkett, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Mladá fronta Dnes. Působí též jako profesorka dějin umění.

 

Technický asistent

TEA DOHNALOVÁ – studentka FaVU v Brně (ateliér M. Gabriela)

 

Spisovatelka a hudebnice

EVA TURNOVÁ 

 

Ke stažení

pozvanka_msv_dilna_krest_katalogu_2018_final.pdf

tiskova zprava_mvs1_-2018.pdf

pozvanka-zahajeni_14.7.2018.pdf

MVS_jak šel čas_souhrn.pdf

Koncert ETURNITY_21_7.pdf

Den otevřených ateliérů a malování s dětmi_Autorské čtení pod Baldachýnem_28_7.pdf

Divadlo_4_8.pdf

slavnostni-zahajeni-mvs_foto.pdf

Hudební sympozium_9_8.pdf

Slavnostní ukončení a vernisáž.pdf

Pozvanka-vystava MVS "dílna" 2018.pdf
 

 

 

 

 

 

 


 

 

Generální partner

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 

Za finanční podpory

 

 

Mediální partner

 

Partneři

 

 

   

 

      

        

       

Obec Novosedly

 

 

 

 

 

 

Organizátoři