Dílna Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Dílna > Aktuální ročník
 
29. ROČNÍK MIKULOVSKÉHO VÝTVARNÉHO SYMPOZIA “dílna“ 
 
 
KŘEST KATALOGU 29. ROČNÍKU
29. 4. 2023, od 17.00, ZÁMEK
(Zámecký sál)
 
ÚČASTNÍCI
Julius Reichel, kurátor
Kurt Gebauer
David Krňanský
Roel Jeroen Van der Linden
Roman Výborný
Sofie Švejdová
Filip Dvořák
Jakub Lipavský, host
Natálie Colledani, technická asistentka
Martin Dostál, teoretik ročníku
Adam Vrbka, odborný garant 
 
Srdečně Vás zveme

 


 

 

 

 

 

 

Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 2023, 30. ročník


 

Kurátor: Jaroslav Róna

Stefan Milkov

Petr Nikl

František Skála

Zdeněk Lhotský

Host: Laco Teren (Slovensko)

Teoretička ročníku: Barbora Půtová

30. ročník Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“

Letošní jubilejní ročník Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ vede k ohlédnutí za tvorbou několika uměleckých generací. Za uplynulé tři dekády v dočasných ateliérech v prostorách na zámku v Mikulově proběhlo pravidelné setkání živého umění, jejich tvůrců a výtvarných kritiků a teoretiků se širokou laickou veřejností. Původní sochařské zaměření prvního sympozia, konaného v roce 1994, se postupně rozšířilo o další oblasti výtvarného projevu a umělecká odvětví. K prvním a zakládajícím aktérům sympozia patřili sochaři ze skupiny Tvrdohlaví, z nichž někteří budou i letos hlavními účastníky přehlídky – Zdeněk Lhotský, Stefan Milkov, Petr Nikl, Jaroslav Róna a František Skála. Pozvání na přehlídku přijal zahraniční host, slovenský malíř Laco Teren. Opětovné setkání členů skupiny Tvrdohlaví umožní nejenom komparovat jejich umělecký výraz, ale také definovat a dokumentovat jejich osobitý růst, vyjádření a základní kontury tvůrčího rozsahu. Při zpětném zhodnocení na uplynulých ročnících vystoupili představitelé několika uměleckých generací, zpravidla již etablované starší generace a mladší generace zastávající moderní přístupy. Účastníky oddělovala jak generační vzdálenost, tak postoje, názory anebo směřování. Sympozium však vytvořilo průsečík umělců, směrů, forem a médií českého umění od 90. let do současnosti, který reflektuje kontinuálně vznikající umělecká sbírka. Každý účastník ponechá na zámku vytvořenou práci v majetku města Mikulov. Zároveň se utvořila pevná organizační struktura, která zahrnuje kurátora konkrétního ročníku, teoretika umění a vybrané tuzemské i zahraniční umělce.  

            Mikulovské výtvarné sympozium získalo nezastupitelné místo v posilování spolupráce mezi tvůrci, kteří vzájemně debatují o aktuálních otázkách a tématech, realizují inspirační podněty, získávají a vyměňují své zkušenosti a poznatky. Sympozium jako platforma pro dialog a sdílení know-how současně nelimituje a nezavazuje účastníky společným tématem ani zvoleným materiálem potřebným k tvorbě. Umělci mohou svobodně rozvíjet a uplatňovat tvůrčí pokusy a náměty své dlouhodobé koncentrace nebo soudobé tendence, v nichž nesporně rovněž reagují na město Mikulov a jeho genius loci. Setkávání, prezentace a diskuse na této přehlídce vnáší do Mikulova nové, cizí prvky a impulsy, které odpovídají historickému vývoji města. Podobně židovská obec formovala kulturní a politickou tvářnost Mikulova, vtiskla mu část své identity a ideje multikulturního soužití. Tato přehlídka umění je poslední klasické výtvarné sympozium na území České republiky, svou podstatou odkazující na bohatou historickou tradici a fenomén setkávání, působení a ovlivňování nejenom v oblasti umění.

(Barbora Půtová) 

 

 

 

 

Ke stažení

pozvanka_krest.pdf

 

 

 


 

 

Generální partner

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 

Za finanční podpory

 

 

 

Mediální partner

 

Partneři

 

 

 

   

 

      

        

       

 

 

 

Organizátoři