Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

Konání jedenáctého ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ´04 schválilo zastupitelstvo
města Mikulova v čele se starostou Eduardem Kulhavým.

Dílna probíhala ve dnech 17. 7. 2004 – 14. 8. 2004 v prostorách zámku v Mikulově za významné pomoci pracovníků Regionálního muzea v Mikulově.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo v sobotu 17. 7. 2004 od 17. 00 hodin na hlavním nádvoří mikulovského zámku. Přivítání všech účastníků a hostů se ujaly ředitelka Regionálního muzea Mgr. Dobromila Brichtová a místostarostka města Mikulova Marie Babicová. Promluvil také zástupce jednoho z nejvýznamnějších podporovatelů 11. ročníku ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Blízkou budoucnost MVS nám poodhalil člen Poradního sboru Libor Lípa. O detailní představení všech účastníků se postarala kurátorka 11. ročníku Margita Titlová Ylovsky. Slavnostního zahájení se osobně zúčastnili všichni pozvaní umělci kromě hosta MVS Woodyho Vasulky, který přiletěl do ČR až v průběhu sympozia. Generálním partnerem MVS se již druhým rokem stala Česká spořitelna, a. s. Osobně výtvarníky přivítal její zástupce ing. Tomáš Krábek, ředitel oblastní pobočky Břeclav. Pro všechny zahraniční hosty byl zajištěn překlad do anglického jazyka, tlumočil Jan Richter, historik Regionálního muzea v Mikulově. Programem provázela produkční společnosti Avedon, s. r. o., Jitka Kapičáková Havlíková. O hudební doprovod se postarali mikulovské Rosen Trio &...

V rámci doprovodných akcí sympozia proběhla 6. 8. 2004 v prostorách Galerie Horní konírna prezentace zúčastněných výtvarníků spojená s ukázkou jejich prací. Zahrála hudební skupina M – kvintet s hostujícím Jiřím Vrbkou a v průběhu večera přednesl Dieter Stahl-Offergeld básně ze sbírky Vítězslava Vrbky „Mindráky a jebáky“. Výstava proběhla v organizaci společnosti RAP, spol s r. o.

V předvečer vernisáže dne 13. 8. 2004 prošel městem tradiční karnevalový průvod.

Vernisáž 11. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ´04, která se uskutečnila v sobotu 14. 8. 2004 od 17.00 hodin, musela být z důvodu nepříznivého počasí přesunuta do interiéru zámku. Nástupní sál a přilehlý Gajdošův sál posloužily tedy jako výstavní prostory. Otevření výstavy se ujala kurátorka 11. ročníku Margita Titlová Ylovsky a postupně promluvili všichni jednotliví účastníci MVS. Poté se slova ujal Jaroslav Smečka, místostarosta města Mikulova, který mimo jiné symbolicky převzal vzniklá díla do majetku města. Nemoc zabránila pronést kurátorce sbírky současného umění NG v Praze Heleně Musilové její první zhodnocení vzniklých děl. Zúčastněné hosty pozdravil také zástupce generálního
partnera České spořitelny, a. s., ing. Martin Slezák, ředitel komerčního centra v Brně. Libor Lípa společně s Marcelou Effenbergerovou promluvili za Poradní sbor MVS o vizích dalšího vývoje sympozia. Odhalení děl zpestřila „balónová performance“ Margity Titlové Ylovsky, při které se výstavními prostory vznášely vinné hrozny upevněné na velkých heliových balónech. Na závěr večera připravili organizátoři společně s Kulturním střediskem Mikulov tradiční „Srpnovou noc“, tentokrát v zámeckém sále, kde vystoupily kapely Oldřich Veselý & eBand, skupina (unss) a zahrála také legendární Garage s Tony Ducháčkem.

Kurátorkou jedenáctého ročníku byla akad. mal. Margita Titlová Ylovsky, která nejen svým výběrem umělců dokázala rozbouřit jinak poklidné vody Mikulova.


Hlavní pořadatelé

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Kurátor

Margita Titlová Ylovsky

Produkce, produkční

AVEDON, s. r. o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov, tel.: 519 512 797-8,
Jitka Kapičáková Havlíková

Fotografie

Reprodukce děl: Martin Polák
Dokumentární foto: Filip Brichta, Jitka Chromá, Libor Lípa, Vladimír Merta, Michal Solařík

Překlad

Jiří Čihulka, Jan Richter