Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

Konání jubilejního desátého ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ´03 schválilo
zastupitelstvo města Mikulova v čele se starostou Eduardem Kulhavým.

"Dílna" probíhala ve dnech 19. 7. 2003 – 16. 8. 2003 v prostorách zámku v Mikulově za významné
pomoci pracovníků Regionálního muzea v Mikulově.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo dne 19. 7. 2003 v 17. 00 hodin na hlavním nádvoří mikulovského zámku. Přivítání všech účastníků a hostů se ujali starosta města pan Eduard Kulhavý a ředitelka Regionálního muzea paní Dobromila Brichtová. Promluvili také zástupci hlavních partnerů a podporovatelů 10. ročníku sympozia: slečna Petra Škvorová, ředitelka Nadace Nova, ing. arch. Lydie Filipová, předsedkyně kulturní komise Rady Jihomoravského kraje, ing. Martin Slezák, ředitel Komerčního centra České spořitelny, a.s. – zástupce generálního partnera MVS, a ing. Radovan Slaný, vedoucí pobočky T–Systems v Brně – zástupce hlavního partnera MVS. Letošní sestavu účastníků představil sám „kurátor kurátorů“ pan Petr Nikl. Programem provázela produkční společnosti Avedon s. r. o. paní Jitka Kapičáková Havlíková. O hudební doprovod se postarala mikulovská kapela M–Kvintet. Na závěr večera připravilo Kulturní středisko Mikulov tradiční Červencovou noc v zámecké zahradě, kde vystoupil brněnský Band Blues Revival Superlimonáda.

V předvečer slavnostního zahájení, dne 18. 7. 2003, proběhla od 19.00 hodin v Galerii Horní konírna společnosti RAP, spol. s r. o. vernisáž výstavy plastik a obrazů dvanácti účastníků MVS 2003, kterou uvedlo představení amatérského divadelního spolku Přechod s názvem „Ty si ale odporný, místo aby si mi pomohl, tak si mi nepomohl“. Zahájení uvedla vernisáž výstavy Libora Lípy Museum LL, která proběhla 19. 7. 2003 od 15.20 hodin v západním křídle zámku.

V předvečer vernisáže, dne 15. 8. 2003, prošel městem tradiční karnevalový průvod, zakončený v zámecké zahradě. Zde se v organizaci Kulturního střediska uskutečnil koncert známé rockové skupiny Divoký srdce, kterou vystřídala mikulovská formace E–Band s Oldřichem Veselým.

Vernisáž jubilejního 10. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ´03 se konala 16. 8. 2003 v 17.00 hodin na hlavním nádvoří zámku. Slavnostní odhalení děl předcházel přednes melodramatické básně „Mořeplavci“ ze sbírky „Mindráky a jebáky“ Vítězslava Vrbky v podání Simony Pekové na hudbu Oldřicha Veselého. Otevření výstavy se ujala paní Dobromila Brichtová, ředitelka Regionálního muzea. Historií mikulovských "dílen" nás provedla zástupkyně poradního sboru MVS paní Marcela Effenbergerová. Představení letošních výtvarníků a vzniklých děl jsme mohli slyšet z úst kurátora Petra Nikla. Za všechny letošní účastníky pronesl pár slov Jaroslav Róna. K hostům dále promluvil výtvarný spisovatel pan Jiří Olič, zástupci generálního a hlavního partnera MVS ing. Tomáš Krábek, ředitel oblastní pobočky České spořitelny Břeclav, a ing. Anton Zima, ředitel oddělení komunikace společnosti T-Systems Praha. Dále vystoupil ing. František Polách, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, a Roman Musil, zástupce Ministerstva kultury ČR. S úspěchem se setkalo vystoupení Mužáckého sboru z Dolních Dunajovic. Za 5 000 korun bylo vydraženo tričko "dílny" s podpisy všech letošních účastníků MVS. Částka
byla věnována výtvarnému kroužku Domu dětí a mládeže v Mikulově na nákup výtvarných potřeb. Po celou dobu vernisáže byla pro návštěvníky přístupná světelná instalace Petra Nikla Svatý kopeček v jeho „kurátorském ateliéru“. Definitivní tečkou tohoto slavnostního dne byl koncert velkého jazzového bigbandu Zatrestband z Třeště, který bezpochyby splnil svou jedinou deklarovanou ambici – dobře pobavit a roztančit publikum swingovou muzikou.

Jubilejní 10. ročník MVS, nazývaný též „kurátorský ročník“, byl setkáním všech dosavadních kurátorů, tedy umělců, kteří dávali tvář jednotlivým ročníkům "dílny". Kurátorem jubilejního ročníku byl jmenován ak. malíř Petr Nikl, který, ač mu bylo upřeno právo sestavení letošní skupiny výtvarníků, se své role ujal s hravostí sobě vlastní.

V rámci desátého ročníku se vybraná díla z Mikulovských výtvarných sympozií prezentovala také v zahraničí. Dne 24. 6. 2003 byla zahájena v prostorách Českého centra ve Vídni výstava MVS "dílna" – Výběr ´94 –´ 02 a v termínu od 26. 6. – 31. 8. 2003 byly vystaveny vybrané plastiky v centru Bratislavy v rámci výstavy Socha a objekt VIII.


Hlavní pořadatelé

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Kurátor

Petr Nikl

Produkce, produkční

Marketingová společnost AVEDON s. r. o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov, tel.: 519 512 797-8
Jitka Kapičáková Havlíková

Fotografie

Reprodukce děl: Martin Polák, Tino Kratochvil
Dokumentární foto: Filip Brichta, Jana Doubková, Tino Kratochvil, Romana Krutilová, Libor Lípa, Michal Solařík

Překlad: Jiří Čihulka, Jan Richter

 
 

Mikulovské výtvarné sypozium 2003

19. 7. – 16. 8. 2003