Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

Konání sedmého ročníku "dílny" schválilo zastupitelstvo města Mikulova v čele se starostou Ing. Stanislavem Machem.

Sympozium se uskutečnilo ve dnech 22. 7.–26. 8. 2000 v prostorách mikulovského zámku za významné podpory pracovníků Regionálního muzea v Mikulově.

Zahajovací ceremoniál proběhl 22. 7. 2000 na východní terase mikulovského zámku. Slovem se zúčastnili: starosta města Mikulova Ing. Stanislav Mach, ředitelka Regionálního muzea v Mikulově paní Mgr. Dobromila Brichtová, ředitelka Moravské galerie v Brně paní PhDr. Kaliopi Chamonikola, kurátor a garant sympozia Libor Lípa, se zdravicí Přecitlivělých Vítězslav Vrbka a průvodním slovem Mgr. Dag mar Langarová, zástupkyně produkční společnosti RAP, spol. s r. o. K poslechu zahrála romská jazzová formace Rosen trio plus.

V týž den v Malé výstavní síni zámku proběhla vernisáž děl studentů VŠUP v Praze ateliéru konceptuální a multimediální tvorby profesorky Věry Matasové. Zahájil ji Libor Lípa.

26. 8. 2000 v předvečer vernisáže MVS "dílna" ‘00 se v parku mikulovského zámku představily hudební soubory Krásné nové stroje, U nás se svítí a Divoký srdce.

Vernisáž MVS "dílna" ‘00 se konala 26. 8. 2000 v 17.00 hod. na horním nádvoří a v Salle Tereně mikulovského zámku. Vystoupili: ředitel foyer divadla Bol ka Polívky pan PhDr. Zdeněk Korčián (Dr. Vernisace), starosta města Mikulova pan Ing. Stanislav Mach, účastníci sedmého sympozia, zástupci produkce pan Vítězslav Vrbka a paní Marcela Effenbergerová. Hudební doprovod patřil Swing music
bandu Stanislava Reichmanna.

Ve stejný den v 18.00 hod. byla otevřena stálá expozice mikulovských výtvarných sympozií "Sklizeň 1994–2000", nad níž převzal záštitu ministr kultury ČR Pavel Dostál. Expozici otevřeli: kurátorka stálé expozice MVS a ředitelka Moravské galerie v Brně paní PhDr. Kaliopi Chamonikola, zástupkyně Okresního úřadu Břeclav paní Ing. Jana Kramářová, ředitelka Regionálního muzea v Mikulově paní Mgr. Dobromila Brichtová a starosta města Mikulova Ing. Stanislav Mach.

Kurátorem pro "dílnu" ‘00 byl zvolen Libor Lípa, který byl dosud garantem mikulovských výtvarných setkání a jehož trpělivost a citlivý přístup k realitě umožnily víceméně hladký průběh všech sympozií, za což mu patří náš dík.


Hlavní pořadatelé

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Kurátor a garant

Libor Lípa

Produkce

RAP, spol. s r. o., produkční Jitka Kapičáková Havlíková

Fotografie

Reprodukce děl: Ota Pajer
Reportáž a ostatní: Michaela Klimanová Trizuljaková, Dan Kamenár, Milan Kunc, Filip Brichta, Ondřej Halla, Petr Havlík

Překlad: Jiří Čihulka, Jan Richter