Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

Konání šestého ročníku schválilo zastupitelstvo města Mikulova a jeho nynější starosta Ing. Stanislav Mach.

Sympozium proběhlo ve dnech 17. 7. – 21. 8. 1999 v prostorách mikulovského zámku za vydatné pomoci Regionálního muzea v Mikulově, jeho vedení a zaměstnanců.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo dne 17. 7. 1999 v prostorách Saly Terreny Regionálního muzea v Mikulově. Slovem se zúčastnili: starosta města Mikulova Ing. Stanislav Mach, Mgr. Dobromila Brichtová
– ředitelka Regionálního muzea v Mikulově, ředitelka Moravské galerie v Brně paní Kalioppi Chamonikola, Martina Riedlbauchová – kurátorka letošního 6. ročníku MVS, PhDr. Vladimír Železný – generální ředitel CET 21, Libor Lípa – garant sympozia a zástupci produkční společnosti RAP, spol. s r. o. paní Marcela
Effenbergerová a Jitka Kapičáková Havlíková. K poslechu hrála cimbálová muzika Kasanica. V týž den proběhlo odhalení pamětní desky Alfonse Muchy vytvořené akad. sochařem Nikosem Armutidisem na budově hotelu Rohatý krokodýl. V neděli 18. 7. 1999 proběhla vernisáž výstavy Miloslava Mouchy v synagoze na Husově ulici. Zahajovací dny MVS zakončil koncert tradičních židovských a izraelských písní hudební skupiny Ester.

Výsledky MVS "dílna" 99 byly prezentovány v parku mikulovského zámku. Vernisáž se uskutečnila dne 21. 8. 1999 v 17.00 hodin. V programu se představili: Vítězslav Vrbka zdravicí Přecitlivělých, hudební skupiny Kulturní úderka a Grassův pytel (playing Rolling Stones) a na závěr NT divadlo „Pomíjivost“. Slovem se zúčastnili: Ing. Stanislav Mach, Mgr. Dobromila Brichtová, paní Kalioppi Chamonikola, Marcela Effenbergerová a účastníci sympozia. Vernisáž navštívili tito vzácní hosté: Jeho excelence velvyslanec
v Rakousku pan Jiří Gruša, poslanec Parlamentu ČR pan Pavel Suchánek, přednosta Okresního úřadu Břeclav Ing. Dymo Piškula, a jiní.

Pro šestý ročník MVS "dílna" 99 se stala kurátorkou a umělce k osobní účasti vyzvala akad. malířka Martina Riedlbauchová, která svou křehkostí a klidem hladila všechny zdravě nervózní účastníky.


Hlavní pořadatel

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Kurátor

akad. mal. Martina Riedlbauchová

Garant

Libor Lípa

Produkce

RAP, spol. s r. o., produkční Jitka Kapičáková Havlíková

Fotografie

Reprodukce děl: Robert Portel, Irena Armutidisová
Reportáž a ostatní: Dan Kamenár, Jan Halady, Filip Brichta, Miroslav Šidlo, Martina Riedlbauchová, Margita Titlová
Jako podklad pod reportážními fotografiemi posloužilo několik stran z neurotického deníku „J. K.“

Překlad : Jiří Čihulka, Jan Richter