Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

Konání pátého ročníku schválilo zastupitelstvo města Mikulova a jeho nynější starosta MUDr. Ivo Koneš.

Sympoziu předcházela výstava účastníků MVS "dílna" ´98 v galerii Štukový sál v Mikulově. Výstava se konala od 3. 7. do 19. 7. 1998.

Sympozium proběhlo ve dnech 18. 7.-22. 8. 1998 v prostorách mikulovského zámku za vydatné pomoci Regionálního muzea v Mikulově, jeho vedení a zaměstnanců.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo dne 18. 7. 1998 v prostorách nástupního sálu Regionálního muzea v Mikulově. Slovem se účastnili: starosta města Mikulova MUDr. Ivo Koneš, ing. arch. Lydie Filipová, vedoucí Referátu regionálního rozvoje OÚ v Břeclavi, PhDr. Vladimír Železný, generální ředitel Televize Nova, Libor Lípa, garant sympozia a zástupce produkční firmy RAP Marcela Effenbergerová. Současně proběhly vernisáže dvou výstav – „Otevřený projekt a jiné práce“ Marie Filipovové v synagoze na Husově ulici a „Obrazy ze soukromých sbírek“ mikulovského malíře Rudolfa Gajdoše. Celodenní program uzavřelo divadelní představení pro děti – „Nosáčkova dobrodružství“ a večerní koncert rockových skupin Precedens a Krásné nové stroje.

Výsledky MVS "dílna" ´98 byly prezentovány v parku a v sálech mikulovského zámku.

Vernisáž se uskutečnila dne 22. 8. 1998 v 17.00 hodin. V programu se představili: kytarové trio Tři růže, Slovácký krúžek Demižón a hudební kapela M-jazzyk. Slovem se zúčastnili: MUDr. Ivo Koneš, Mgr. Dobromila Brichtová, Libor Lípa, Vítězslav Vrbka a účastníci sympozia. Program moderoval Petr Halberstadt, herec Národního divadla v Brně.

Pro pátý - jubilejní ročník MVS "dílna" ´98 se stal kurátorem a umělce k osobní účasti vyzval ak. mal. Petr Jareš. Osoba, která jej svým mateřským chvěním pomohla dotáhnout k pokojnému završení. Za což mu nemalý dík.­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Hlavní pořadatel

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Kurátor

ak. mal. Petr Jareš

Garant

Libor Lípa

Produkce

RAP spol. s r.o.
Husova 13, Mikulov, tel.: 0625/511135-6, fax.: 0625/510932

Fotografie

Reprodukce děl: Robert Portel
Reportáž a ostatní fotografie: Daniel Kamenár, Jan Halady, Jiří Belda, Alena Beldová, Libor Lípa, Hana Lípová, Ivo Láník, Lukáš Illek a další