Místo Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Místo > Napsali o nás

... citujeme

„… Stalo se již tradicí, že Mikulovské výtvarné sympozium hostí významné současné autory; významné jak v rámci České republiky, tak i v širším mezinárodním měřítku. Čtrnáctý ročník poprvé uvítal více tvůrců českého původu kteří mají těžiště své tvorby v zahraničí, než-li v tuzemsku. Díky tomuto uvážlivému, ale i odvážnému výběru, byl stávající profil sbírky obohacen o aktuální trendy současného umění, s nimiž je česká veřejnost obeznámena ještě stále sporadicky. Mikulovská sbírka tak získala díla, která by po finanční stránce byla za běžných podmínek prakticky nedostupná. Profil sbírky doplnila kolekce hodnotných autorských fotografií, projekce, objekty a instalace, tj. takové oblasti výtvarného umění, které jsou v zahraničí nedílnou součástí všech významných sbírek…“

PhDr. Marie Dohnalová, soudní znalec se specializací umění výtvarné
znalecký posudek, 2007

„… Čtrnáct vydařených ročníků výtvarné akce Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ ukazuje, že za tento čas se dá stihnout mnohé – například získat věhlas u celé kulturní obce, která pak s napjatým očekáváním vyhlíží každý z dalších ročníků. Jako zástupce jednoho z hlavních partnerů této akce - Jihomoravského kraje - mě těší, že uplynulý ročník, který mapuje tento katalog, si udržel vysoký standard a především myšlenkovou hloubku…“

Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
katalog MVS, 2007

„… dále naše podpora směřuje do oblasti výtvarného umění a designu, kde mezi nejvýznamnější zástupce kromě Mikulovského výtvarného sympozia patří také Designblok či Tranzit jako představitelé nové iniciativy v oblasti současného umění. Podpora kultury je tedy přirozenou a organickou součástí působení České spořitelny v České republice. Mikulovské výtvarné symposium DÍLNA 2006 nás opět přesvědčilo, že má smysl věnovat podporu talentovaným tvůrcům celé České republiky….“

Ing. Martin Slezák, ředitel komerčního centra České spořitelny, a. s. v Brně
katalog MVS, 2006

„… ve výtvarném umění je jen málo akcí, které si za dobu své existence dokázaly u kulturní obce získat takový věhlas jako Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“. Jako zástupce jednoho z partnerů této akce - Jihomoravského kraje - mě těší, že také 13. ročník, který se v Mikulově uskutečnil v červenci a srpnu minulého roku, si udržel vysoký standard, pestrost žánrů i originalitu.“

Ing. Milan Venclík , 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
katalog MVS, 2006

„… Sympozium má nadregionální charakter, umožňuje setkávání a komunikaci lidí z celého světa. Výtvarná díla vytvořená v minulých ročnících jsou základem pro vznik expozice současného umění. Je nutno poděkovat všem organizátorům a sponzorům, že mnohdy ne za snadných podmínek tuto akci připravují a podporují. Již to, že se jedná o jedenáctý ročník, signalizuje životaschopnost a potřebnost takovýchto sympozií…“

Ing. Milan Venclík , 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
katalog MVS, 2004

„Mikulov a moderní výtvarné umění - napadá mě, že Mikulov sám je takovým výtvarným dílem... Proto také Mikulov vyniká skvělými lidmi ve výtvarném umění a alespoň jak já to cítím, oni jsou tím motorem sympozií. A proto také Mikulovská výtvarná sympozia jsou přesně v těch místech, ve kterých mají být.“

PhDr. Milan Sedláček, ředitel Správy českých center
vernisáž výstavy Výběr ´94 - ´02 ve Vídni, 2003

„... Překvapil mne velký zájem umělců o celou akci, kvalita výtvarných prací i dobře vyladěný doprovodný program. Širší význam celého sympozia “dílna“ po všechny ročníky přispívá k oživení zámeckého areálu a města Mikulova nejen akcí samotnou, ale i jejím ohlasem.“

Ing. František Polách, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
katalog MVS, 2003


„...Česká spořitelna má velký zájem podporovat kulturní akce celorepublikového významu a samozřejmě i významu regionálního. Určitě Mikulovské výtvarné sympozium k těmto akcím patří. Právě desátý jubilejní ročník je natolik významný, že se Česká spořitelna rozhodla tuto akci sponzorovat jako generální partner.“

Ing. Tomáš Krábek, ředitel pobočky České spořitelny Břeclav
slavnostní vernisáž MVS, 2003

„Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ - jeho prezentací jsou nejen každoroční přehlídky toho, co se v té které sezóně právě na zámku urodilo, ale také stálá expozice sympoziálních děl, instalovaná na zámku. Je svého druhu ojedinělá: v českých a moravských zemích není příliš zvykem věnovat prostor sbírkám shromažďujícím díla právě současně vznikající...“

PhDr. Ivona Raimanová, teoretička výtvarného umění
katalog MVS, 2002

„Vážený pane starosto, s radostí Vám oznamuji, že záštitu nad projektem MVS “dílna“ přebírám, neboť jsem přesvědčen o jeho kvalitě i významu. Věřím, že stálá expozice uspořádaná z výsledku Mikulovských výtvarných sympozií obohatí kulturní veřejnost.“

Pavel Dostál, ministr kultury České republiky
oficiální vyjádření, 2000

„Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ patří k těm mimořádným akcím, v nichž se uvolněná imaginace předních českých a moravských sochařů a malířů střetává se smyslem pro hmotu i ducha materiálu a pro genia loci kouzelné jižní Moravy...“

Pavla Petrová, ředitelka odboru umění MK ČR
katalog MVS, 2000

„Možnosti, které sympozia poskytují pro tvůrce dnes, jsou zvláště momenty ustálení, klidu, koncentrace a kolektivnosti... Je zřejmé, že v konkurenci dalších sympozií u nás se mikulovská dílna stále zřetelněji profiluje směrem k multidisciplinární šíři. K jejím zvláštnostem patří propojení nejen s exteriérovým prostředím parku, ale současně předpoklad využití možností zámeckých prostor pro budování sbírky v duchu galerijních kritérií.“

PhDr. Kaliopi Chamonikola, Moravská galerie v Brně
katalog MVS, 2000

„Jsem přesvědčen, že Mikulovské výtvarné sympozium se ubírá správnou cestou k tomu, aby se stalo takovou kulturní akcí, která bude mít nanejvýš potřebnou schopnost vytváření vztahu a souvislostí mezi umělci a jejich pohledy na svět...

Jiří Gruša, Jeho excelence velvyslanec ČR v Rakousku
katalog MVS, 1999

„Význam tohoto sympozia mezi výtvarníky roste společně se zájmem o účast. Kvalita sympozií, pečlivost přípravy, spokojenost výtvarníků a veřejná presentace děl vytvářejí Mikulovu velmi příznivý ohlas a současně jsou nejlepší školou pro návštěvníky...“

PhDr. Eliška Lysková, Moravská galerie v Brně
katalog MVS, 1998