Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

V létě přivítal Mikulov české i zahraniční umělce, kteří přijali účast v rámci Mikulovské­ho výtvarného sympozia "dílna". Tento již 24. ročník se uskutečnil od 15. července do 12. srp­na a pořadateli byly stejně jako v předchozích letech město Mikulov a Regionální muzeum v Mikulově.

Kurátorka 24. ročníku "dílny" Kateřina Vincou­rová k tvorbě do Mikulova pozvala malíře Igora Korpaczewského, fotografku Alenu Kotzma­nnovou, dvojici Jiřího Frantu a Davida Böhma a také zahraničního hosta, kterým byl sloven­ský výtvarník Svätopluk Mikyta. Teoretičkou ročníku byla Denisa Kujelová a technickým asistentem student Tomáš Plachký.

Zahájení "dílny" proběhlo 15. července ve velkém zámeckém sále, kde umělci prezen­tovali svou tvorbu. Po jejich představení akce pokračovala na zámecké terase, kde se hosté i přes nepřízeň počasí bavili u produkce DJ Gold Rush.

Tradiční akcí sympozia se stal také Den ote­vřených dveří, kdy se mohli nejen návštěvníci zámku, ale i mikulovští seznámit s pracovními postupy jednotlivých umělců, zhlédnout díla už vytvořená i díla, na kterých umělci právě pracovali.

Novinkou toho ročníku bylo odpolední „Ma­lování s dětmi“, kde si malí návštěvníci mohli sami vyzkoušet míchání barev a malování na velký formát. S malováním jim pomáhali ti nejpovolanější – výtvarníci.

Každoroční nedílnou součástí sympozia je hudba a ta se tento rok doslova prolínala celou akcí. První hudební akcí byl tradiční koncert skupiny Groundkeeper a Koleno v „hasičce“, objektu, který by měl v budoucnu sloužit jako multifunkční prostor pro knihovnu a městskou galerii.

Další akcí byl hudební projekt Poslouchat očima. V zámeckém parku si mohli návštěvníci poslechnout vystoupení kvartetu Davida Danela v impozantním objektu Kateřiny Vin­courové, který umožňuje návštěvníkům spojit vizuální a sluchové vjemy.

Díla vytvořená na sympoziu byla široké veřejnosti představena na vernisáži 12. srpna. Slavnostní ukončení 24. ročníku návštěvníkům zpestřilo vystoupení mladé mikulovské skupiny Ambedo. V letošním roce se však do programu závěrečné akce sympozia zapojili i samotní výtvarníci a tak mohli návštěvníci vidět také vystoupení Jiřího Franty a Davida Böhma – Audiovizuální set JFDB a vystoupení Igora Korpaczewského – EWSKI (loops + voice).

Výstava uměleckých děl 24. ročníku "dílny" byla na mikulovském zámku pro veřejnost otevřena do 5. listopadu.

__________________________________________________________________________________________________

Koncepce kurátora

Na samotném začátku přemýšlení o kurátorské úloze na Mikulovském sympoziu jsem pomyslela na místo jako výchozí bod každého nového začátku, na posouvání v čase historie a v čase budoucnosti, na lineární propojení a přirozený tok dění.

Místo - bod.

Ve smyslu strategické geografické polohy města Mikulov. Ve smyslu černé tečky na bílém papíře. Na cestě mezi Prahou, Brnem a Vídní leží Mikulov. Z mnoha důvodů nejlepší místo pro setkání. Tudíž pozvat umělce právě z těchto míst se zdá samozřejmé.

Posouvání v čase historie a v čase budoucnosti.

K tomu se váže příběh psaný v čase a prostoru. Lineární, nekonečné, nevyřčené se promítá médiích; kresby – performance, malby, fotografie a instalace účastníků tohoto zájezdu.

 (Kateřina Vincourová, kurátorka 24. ročníku MVS “dílna“)