Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

I toto léto přivítal Mikulov české i zahraniční umělce – účastníky Mikulovského výtvarného sympozia "dílna". Již 25. ročník se uskutečnil od 14. července do 11. srpna a pořadateli byly i tento rok město Mikulov a Regionální muzeum v Mikulově. Kurátorem letošního jubilejního ročníku byl Libor Lípa, který do svého týmu pozval malíře Martina Gerboce, Duncana Higginse, sochaře Wernera Mallyho a Pavla Opočenského, fotografa Tona Stana a malíře Jakuba Špaňhela. Teoretičkou ročníku byla

Noemi Smolik a technickým asistentem studentka Tea Dohnalová. Jako hosté se 25. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" zúčastnily hudebnice a spisovatelka Eva Turnová a malířka Tereza Brichtová. Zahájení "dílny" proběhlo 14. července na zámeckém nádvoří, kde umělci prezentovali svou tvorbu a poté se s nimi hosté mohli seznámit u produkce hudebníka Iva Pospíšila. Již tradičně v rámci sympozia proběhla řada doprovodných akcí. V den otevřených ateliérů,

který se stal již tradicí, se mohli návštěvníci zámku a Mikulovští seznámit s pracovními postupy jednotlivých umělců, zhlédnout díla už vytvořená i díla, na kterých umělci právě pracovali, a protože byl tentokrát spojen s akcí Odpolední malováním s dětmi, mohli si malí návštěvníci vyzkoušet míchání barev a malování na velký formát. S malováním jim pomáhali ti nejpovolanější – výtvarníci. Novinkou tohoto ročníku byly minivýstavy, které mohli návštěvníci města vidět nejen na zámku, ale i volně ve městě. V zámecké zahradě byl umístěn objekt Wernera Mallyho nazvaný Restlicht, na mikulovském náměstí pak „visel“ Viselec Davida Černého a v interiéru zámku byl umístěn Opilý Anděl Stefana Milkova, který tento objekt věnoval do Sbírky současného

umění města Mikulova. Každoroční nedílnou součástí sympozia je hudba a ani tento rok tomu nebylo jinak. Pod baldachýnem v zámecké zahradě – Restlichtu Wernera Mallyho – vystoupil světově uznávaný německý violoncellista Jost Henrich Hecker,

který byl v letech 1983–2014 členem skupiny Modern String Quartett. Pro návštěvníky zahrál J. S. Bacha a improvizace. Další akcí pak bylo tradiční Hudební sympozium Petra Krkavce, kde si na pódiu mohl zahrát i zazpívat každý, kdo si na vystoupení před lidmi troufl. Díla vytvořená na sympoziu byla široké veřejnosti představena na vernisáži 11. srpna. Slavnostní ukončení 25. ročníku návštěvníkům zpestřilo vystoupení mladé mikulovské skupiny Mech a stálice české rockové scény kapely Laura a její tygři. Výstava děl 25. ročníku "dílny" byla na mikulovském zámku pro veřejnost otevřena do 31. října.

Koncept kurátora

Obsahem jubilejního 25. ročníku MAS v roce 2018 by měla být tři základní výtvarná média současného umění. MALBA / FOTOGRAFIE / OBJEKT /. Z těchto základních tří výtvarných oborů najít a vybrat v České republice vždy jednoho renomovaného umělce, který má již přesah se svou tvorbou za hranice České republiky. Úkolem – zadáním pro tyto vybrané účastníky MAS bude najít/ navrhnout ve svém oboru protějšky – umělce ze zahraničí. Ve výběru a zejména v technickém zabezpečení pozvání zahraničních umělců bude nápomocna produkce MAS. Dále pak jako každoročně navrhnout a pozvat jednoho technického asistenta - studenta v oboru umění, 1 teoretika umění, případně hosta.

Důvody rozhodnutí zpracovat a představit tento koncept jsou 1.: MAS je posledním a možná i nejstarším klasickým sympoziem tohoto formátu v ČR a snad i ve střední Evropě. Proto si tato instituce zaslouží opět zpracovat a uvést v život při 25. výročí jeho vzniku tento mezinárodní projekt. 2.: Město Mikulov bylo a opět se stává místem a křižovatkou setkávání lidí ze všech koutů světa, lidí různého kulturního, politického, sociálního a náboženského vyznání a názorů. Toto demonstruje nespočet jak oficiálních tak soukromých či osobních podujetí a setkání či zájem zajímavých osobností o samotné žití v tomto městě. Proto by i MAS mělo stále navazovat na tento fenomén malého města na jihu Moravy. Multikulturní fenomén, kterému samotné sympozium v novodobých dějinách města snad nejvíce pomohlo. 3.: Město Mikulov, pořadatelé, sponzoři a zejména místní občané byli až překvapivě odvážní a nebáli se podívat na současné podoby umění a pokusit se pochopit jeho filozofii ba někdy až pafilozofické směrování. Proto je opět potřeba jako na začátku nebojácně přivést na scénu MAS a do tohoto města prověřenou špičku současného umění u nás a pokud možno i adekvátní úroveň umělců ze zahraničí. A přímo tady na mikulovském zámku vytvořit určitou konfrontaci.

Přál bych si také, aby tento ročník byl zároveň ročníkem přelomovým a po 25 letech amatérského, až nadmíru profesionálního, lidského až perfekcionalistického, přešel již tento nesmírně užitečný a krásný nápad – tento celek – tato instituce a zejména ohromná Sbírka do rukou klidných odborníků pod dohledem a ve spolupráci s poradním sborem MAS. Dále pak byla i tímto ročníkem ukončena funkce garanta MAS a tu převzal na sebe řádný ředitel Sbírky a potažmo galerie umění města Mikulova. Přál bych si, aby i po další generace bylo s těmito duchovními i fyzickými výdobytky nadále zacházeno ve prospěch občanů města, kraje, státu, Evropy... Připomeňme si na závěr první a zásadní věty, které určovaly směr a vznik sympozia: „Posláním sympozia je především podpora kulturnosti prostředí a navázání na bohatou, osmset let trvající, historickou tradici. Tímto činem tak současní občané Mikulova zanechají budoucím generacím kulturní a historickou stopu.“ A další neméně důležitá věta: „Mikulov – město umění a vína“.

(zpracoval Libor Lípa, kurátor 25. ročníku)