Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

Konání dvanáctého ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ´05 schválilo zastupitelstvo města Mikulova v čele se starostou Eduardem Kulhavým.

Dílna probíhala ve dnech 16. 7.–13. 8. 2005 v prostorách zámku v Mikulově za významné pomoci pracovníků Regionálního muzea v Mikulově.

Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 16. 7. 2005 od 17. 00 hodin před hlavním vchodem do Zámeckého sálu mikulovského zámku. Účastníky i hosty přivítala ředitelka Regionálního muzea Mgr. Dobromila Brichtová. Ta se také ujala odhalení a křtu sochy Stefana Milkova – Odpočinek Fauna. Sochu vytvořil autor v rámci jubilejního 10. ročníku MVS a její bronzový odlitek bude nyní trvale instalován v areálu zámku. Poté k účastníkům promluvili místostarosta města Mikulova Jaroslav Smečka a zástupce hlavního partnera 12. ročníku "dílny" ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Za Poradní sbor MVS vystoupil Libor Lípa spolu s Marcelou Effenbergerovou. Potom již pohovořil kurátor 12. ročníku, akademický sochař Jiří Sobotka, aby představil letošní účastníky. Slavnostního zahájení se osobně zúčastnili všichni pozvaní umělci. Další program slavnostního zahájení již pokračoval na hlavním nádvoří zámku. Zde byla zajímavou perfomance pod názvem „Vy-Stavit“ otevřena výstava „Výběr“ studentů Wiener Kunst Schule. Výstava je součástí projektu Výtvarné umění spojuje, společného projektu města Mikulova a rakouské umělecké školy Wiener Kunst Schule, který umožní vystavení vybraných děl ze sbírky MVS "dílna" v Rakousku a zároveň představí české veřejnosti tvorbu studentů této školy. K přítomným promluvil také bývalý ředitel WKSch Mgr. Günter Povaly. Celým programem provázela produkční společnosti Avedon s. r. o. Jitka Kapičáková Havlíková. O hudební doprovod se postarala pražská rocková skupina Iff. V rámci zahajovacích dnů sympozia navštívili výtvarníci I. ročník sochařského sympozia v Domě na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic.

Tradiční karnevalový průvod byl letos nahrazen divadelním představením. V předvečer vernisáže vystoupilo na hlavním nádvoří mikulovského zámku Divadlo Klauniky Brno se svou autorskou komedií Don Quijote de la Ancha. Toto páteční odpoledne bylo také slavnostně otevřeno studio a galerie Piršč Porcelain, které se nachází v prostorách obřadní síně židovského hřbitova v Mikulově.

Vernisáž 12. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ´05 se konala v sobotu 13. 8. 2005 od 17.00 hodin na hlavním nádvoří mikulovského zámku. Svým vystoupením ji zahájili sourozenci Vilhemovi z Mikulova. Poté k účastníkům promluvili Dr. Ing. Vít Buchta, člen zastupitelstva města Mikulova, a Libor Lípa, zástupce Poradního sboru MVS. Již třetím rokem je generálním partnerem sympozia Česká spořitelna, a. s., za kterou výtvarníky pozdravil Ing. Filip Malota, ředitel poradenského centra Břeclav. Otevření výstavy a odhalení vzniklých děl se ujali kurátor Jiří Sobotka a Helena Staub, kunsthistorička a kurátorka Maillova muzea v Paříži, teoretička 12. ročníku MVS. Vernisáž, a tím i 12. ročník MVS, ukončil
večerní koncert skupin Ultrasweet a Laputa v zámeckém parku.

Kurátorem dvanáctého ročníku byl akademický sochař Jiří Sobotka, jehož zdařilým výběrem výtvarníků vzniklo seskupení, které posléze získalo příznačné označení „taneční skupina“.


Hlavní pořadatelé

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Poradní sbor MVS

Mgr. Dobromila Brichtová, Eduard Kulhavý, Marcela Effenbergerová, Libor Lípa

Kurátor

Jiří Sobotka

Produkce, produkční

Marketingová společnost AVEDON s. r. o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov, tel.: 519 512 797-8
Jitka Kapičáková Havlíková

Fotografie

Reprodukce děl: Martin Polák
Dokumentární foto: Jakub "Močál" Štětka, Libor Lípa, Michal Solařík, archiv Avedon