Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

I přes letošní nepříznivou situaci v podobě koronavirové pandemie přivítal v létě Mikulov alespoň české umělce – účastníky Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“. Ti zahraniční byli bohužel danou situací nuceni zůstat za hranicemi, ale díky kurátorovi Tomáši Tichému se s nimi podařilo zachovat spojení, když po celou dobu sympozia kurátor komunikoval se zahraničními účastníky formou videohovorů, většinou za účasti dalších přítomných členů letošního ročníku a společně tak hovořili o své tvorbě a formě spolupráce na výsledné výstavě, ale i v obecné rovině. Výsledkem těchto hovorů byly Pushnitského a Tineiovy práce, které „přijely“ na výstavu letošního ročníku MVS “dílna“ z výstavy v Budapešti, a série fotografií, kterou zaslala k vytištění a nainstalování Marie Tomanová.

Letošní, 27. ročník se uskutečnil od 11. července do 8. srpna a pořadateli byly i tento rok město Mikulov a Regionální muzeum v Mikulově.

Kurátor ročníku malíř Tomáš Tichý do svého týmu pozval malíře Aleše Brázdila, Hanu Puchovou, Jakuba Tomáše a Adama Štecha, sochaře Ondřeje Olivu a ze zahraničí pozvání přijala fotografka Marie Tomanová, mikulovská rodačka, a malíři Vitaly Pushnitsky z Ruska a z Moldavska Alexander Tinei. Teoretikem ročníku byl Petr Vaňous, technickou asistentkou studentka Barbora Kurtinová.

Zahájení dílny proběhlo 11. července na zámeckém nádvoří, kde umělci jako již tradičně prezentovali svou tvorbu. V průběhu zahájení návštěvníkům zahrálo mikulovské hudební seskupení Rosen trio a poté se hosté bavili u hudební produkce Iva Pospíšila. Jako součást zahájení byla multimediální projekce Jakuba Nepraše (Adaptation) a Petra Zubka (Moře pro Mikulov), kteří byli rovněž v minulosti účastníky dílny.

Již tradičně v rámci sympozia proběhla řada doprovodných akcí. V den otevřených ateliérů, který se stal již tradicí, se mohli návštěvníci zámku a Mikulovští seznámit s pracovními postupy jednotlivých umělců, zhlédnout díla už vytvořená i ta, na kterých umělci právě pracovali, a protože byl i tentokrát spojen s odpoledním malováním s dětmi, mohli si malí návštěvníci vyzkoušet míchání barev a malování na velký formát. S malováním jim pomáhali ti nejpovolanější – výtvarníci.

Každoroční nedílnou součástí sympozia je hudba a ani tento rok tomu nebylo jinak. Ve spolupráci s organizátory tradičního Festivalu národů Podyjí se mohla široká veřejnost pobavit u vystoupení hudebního seskupení Hrubá Hudba. Dalšími akcemi spojenými s poslechovým zážitkem byl menší koncert vážné hudby mezinárodního seskupení Musiciens du Lys, který proběhl v Galerii Závodný, a jazzové odpoledne v zámecké zahradě s Jakub Doležel Quartetem.

Nechybělo ani tradiční autorské čtení, tento rok spisovatele a scenáristy Martina Němce, připomínající podobu sympozia v devadesátých letech.

Díla vytvořená na sympoziu byla široké veřejnosti představena na vernisáži 8. srpna. Slavnostní ukončení 27. ročníku návštěvníkům zpestřilo vystoupení hudebních skupin Vítrholc a Ant Attack na východní terase mikulovského zámku.

Výstava děl 27. ročníku dílny byla na mikulovském zámku pro veřejnost otevřena do 31. října.

 

Kurátorský záměr:

Mikulovské sympozium 2020

Podprahovým jmenovatelem společným pro všechny účastníky Mikulovského sympozia 2020 je hledání humanity uvnitř dramaticky se přetvářejícího světa. Světa, nad kterým postupně ztrácíme kontrolu. Světa, který raději plánujeme opustit, než se pokusit o jeho záchranu. Světa, ve kterém si už nemůžeme být ničím stoprocentně jistí. Sedm umělců (mezi něž se dovoluji také počítat) se dlouhodobě zabývá současnými tématy, která reflektují každý svým osobitým způsobem. Každý z nich vytváří velmi silná vizuálně přitažlivá sdělení, která však nejsou prchavou momentkou podobající se dnešním zprávám, ale mají nadčasovou kvalitu. Mým záměrem je zde prezentovat velmi silnou malířskou a sochařskou figurativní vlnu/tendenci, která se zformovala v posledním desetiletí. Díky tomu, že si je vědoma svého historického kontextu, reaguje na současná i budoucí témata s novou citlivostí, díky níž zároveň oživuje tzv. klasická vizuální média, jakými jsou malba a socha.

Tomáš Tichý - kurátor ročníku