Sbírka Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Sbírka > Kontakt

Poradní sbor MVS

Mgr. Petra Korlaar, místostarostka města
e-mail: korlaar@mikulov.cz


Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově
e-mail: kubin@rmm.cz


Petra Bakó, ředitelka Mikulovské rozvojové, hlavní produkční MVS "dílna"
e-mail: reditelka@mikulovskarozvojova.cz


Ondřej Chrobák, kurátor a historik umění 
e-mail: ondrej.chrobak@moravska-galerie.cz


Veronika Marešová, kurátorka a historička umění 
e-mail: maresova@gask.cz


Marcela Straková, kulturní manažerka a kurátorka 
e-mail: mar.strakova@gmail.com


Filip Hauser, umělec a kurátor 
e-mail: filiphauser@gmail.com


 


 

 

Produkce MVS

Hlavní produkční

Petra Eliášová - Mikulovská rozvojová s.r.o.
tel.: +420 607 527 933
e-mail: reditelka@mikulovskarozvojova.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje (hlavní organizátor)

Město Mikulov

Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
IČ: 00283347
kontaktní osoba: Marcela Šimánková
tel.: +420 519 444 542, 606 722 594
e-mail: simankova@mikulov.cz

www.artmikulov.cz