Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

NAPSALI O ROČNÍKU, CITUJEME:

… Mikulovské sympozium už dávno není jen seancí, jež na sebe lákala zájem přítomností umělců ze skupiny Tvrdohlaví. Tvořili zde například i Milan Cais, Tomáš Císařovský, Aleš Veselý, Woody Vasulka nebo Viktor Pivovarov. Oněch pět letních týdnů, které každoročně umělci stráví na zámku a v podzámčí, je pak pravidelně korunováno výstavou, jež trvá až do konce podzimní sezóny…Letos se již potřetí “dílny“ zúčastnil i v New Yorku žijící fotograf českého původu Antonín Kratochvíl: ,,Mikulov mi dává svobodu myšlení, můžu se tady odpoutat od své práce žurnalisty a udělat něco, co mne zajímá. Moje letošní fotky jsou reflexí na to, co se s touhle zemí dnes děje…“

V Mikulově tak díky výtvarným sympoziím vzniká sbírka současného umění, kterou místním může závidět kdejaká významná výtvarná instituce…

 

Gregor, Marek: Reflex, 2013/35, 29. srpna 2013, Uměním žít, str. 72-73

 

…Letošní sympozium svedlo dohromady různorodé umělce a umělkyně, a také dva kurátory, kteří pod vedením garanta-umělce-kurátora Libora Lípy celebrovali svojí přítomností a aktivitou a následným katalogem, tuto nejznámější sympoziální akci na území České republiky. Čest a sláva, Mikulove…. Na sympoziu i na výstavě se tedy sešla rozmanitá kolekce umělecký strategií, sice nesourodá, ale s patrnou mírou atraktivnosti. Společný jmenovatel nehledat, leda v tom, že měli všichni účastenskou a kurátorskou zkušenost.

 

Dostál, Martin: Atelier, 2013, č. 21-22, Sympozium Dílna Mikulov

 

Významný český výtvarník řekl: „Umění je věčný pokus překročit všechny hranice, a tato odvaha je zdrojem krásna.“ Již dvacet let se v Mikulově pokoušejí zvaní umělci překračovat hranice tvořivosti, hranici očekávání a hranici krásna. Záhy po založení projektu Mikulovského výtvarného sympozia se všichni zainteresovaní potýkali s výzvou, zda překročí stanovené hranice a zda naplní očekávání a naděje, se kterými do projektu vstupovali. Avšak hned v prvních letech se ukázalo, že takto od počátku vysoce nastavenou laťku se daří překračovat a posouvat pomyslné limity výš a výš….

 

Rostislav Koštial, starosta města Mikulova: katalog výročního 20. ročníku MVS, 2013

 

20. Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ bylo zahájeno 13. července 2013 a 17. srpna 2013 byla vytvořená díla zpřístupněna na slavnostní vernisáži veřejnosti. Výroční, dvacátá “dílna“, byla v historii dvou desítek letních tvůrčích setkání výjimečná tím, že se zde sešli kurátoři předchozích ročníků, což již samo o sobě zaručovalo vysokou úroveň vytvořených děl. Toto očekávání se plnou mírou naplnilo. Kurátorem “dílny“ byl mikulovský rodák Libor Lípa a spolu s ním se akce zúčastnilo sedm dalších výtvarníků (Jiří David, Milena Dopitová, Eva Eisler, Antonín Kratochvíl, Jiří Sobotka, Margita Titlová Ylovsky a Petr Zubek), dva teoretikové (Martin Dostál, Jiří Ptáček) a v úloze technické asistentky Kristýna Kašparová. Soubor děl, která obohacují stávající mikulovskou sbírku, je kvalitativně na vysoké výtvarné úrovni, je ucelený a výjimečně vyrovnaný.

 

PhDr. Marie Dohnalová, soudní znalkyně se specializací umění výtvarné, 2013

 

„Kolem Vás visí obrazy, které jste vytvořila na mikulovském výtvarném sympoziu. Jak vlastně takové sympozium funguje, jaké to bylo, být měsíc v Mikulově?“

„Odjedete do malého města uprostřed nádherné přírody, kde jsou skvělí lidé, kteří pijí víno, tudíž mají dobrou náladu. Není to jen workshop nebo dílna, kde nějakou dobu pracujete. Komunikujete tam i s tím městečkem, všichni se s vámi seznámí, baví se s vámi, zkrátka je to takový zvláštní mikrosvět. Co se pracovních podmínek týče, organizátoři se snaží účastníkům maximálně pomoct. Ateliér jsme měli nahoře na zámku. Ráno jsem se koupala v jezeru, do půlnoci jsem malovala a pak jsme se do dvou nebo do čtyř do rána bavili u vína a užívali si pěnu dní….“

 

Josef Ledvina, Jan Skřivánek, Margita Titlová Ylovsky, ART + ANTIQUES č. 10, říjen 2013