Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Konání 17. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ ´10 schválilo zastupitelstvo města Mikulova v čele se starostou Rostislavem Koštialem.

“Dílna“ se konala ve dnech 17. 7. − 14. 8. 2010 v prostorách mikulovského zámku za významné pomoci pracovníků Regionálního muzea v Mikulově. O organizační a technické zabezpečení 17. ročníku se letos poprvé postaralo občanské sdružení Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“.

17. ročník Mikulovského výtvarného sympozia byl slavnostně zahájen v sobotu 17. 7. 2010 v 17.00 hodin v Sale terreně, historickém sále s terasou v jižním křídle zámku. Slovem provázela předsedkyně občanského sdružení Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ Marcela Effenbergerová, která v úvodním proslovu seznámila zúčastněné s organizátory a partnery akce. Poté se slova ujal garant a zástupce Poradního sboru MVS “dílna“ Libor Lípa. Krátce zrekapituloval smysl a systém pořádání sympozia a přivítal kurátorku Milenu Dopitovou. Společně pak představili jednotlivé účastníky, kteří postupně pozdravili všechny hosty zahájení. Slavnostního ceremoniálu se osobně účastnili všichni pozvaní umělci. Osobní přivítání nemohlo chybět také z úst mikulovského starosty Rostislava Koštiala a ředitele Regionálního muzea v Mikulově Mgr. Petra Kubína. Součástí slavnostního zahájení byla také projekce krátkých medailonů všech autorů a pro fanoušky VJingu vystoupila se svým audiovizuálním vystoupením brněnská performerka známá jako Akkamiau.

V rámci závěrečných dnů sympozia byl pro širokou veřejnost připraven ve spolupráci s galerií ART shop Horní konírna bohatý doprovodný program. Na sobotu 7. 8. 2010 bylo připraveno hudební vystoupení skupin Groundkeeper, Lili Marlene, Petr Karas, Tři Lotři a Oldřich Veselý  E-band. Počasí organizátorům bohužel nepřálo a z důvodu silného deště musel být program předčasně ukončen. Další z veřejných akcí, kterou mohli zájemci navštívit, byla prezentace tvorby účastníků 17. ročníku Mikulovská Peča Kuča, která proběhla ve večerních hodinách ve středu 11. 8. 2010. Prostory galerie Horní konírna praskaly v tento večer doslova ve švech.

Závěr 17. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ proběhl v sobotu 14. 8. 2010 od 17.00 hod. na horním nádvoří mikulovského zámku. V rámci úvodních proslovů dostali tradičně slovo starosta města Mikulova Rostislav Koštial, ředitel Regionálního muzea v Mikulově Mgr. Petr Kubín a odborný garant a zástupce Poradního sboru MVS Libor Lípa. Slova se také ujala kurátorka 17. ročníku, která postupně představila a k mikrofonu pozvala všechny zúčastněné umělce, kteří krátkými pozdravy vyjádřili svůj dík a potěšení z příjemného pobytu v Mikulově. Z vážných rodinných důvodů musel svou účast na sympoziu bohužel přerušit jediný zahraniční účastník Sean Micka. Jeho místo však částečně nahradila autorka Kamila Rýparová, která v pozici hosta sympozia také vytvořila a předala svá díla do sbírky města Mikulova. Celým večerem provázela opět Marcela Effenbergerová, která vyjádřila velký dík nejen partnerům a podporovatelům akce, ale také všem zaměstnancům Regionálního muzea v Mikulově, kteří po celou dobu konání akce nezištně pomáhali a dále pomáhají při jejím zabezpečení. Poté již došlo k samotnému zahájení výstavy. K instalaci vzniklých děl posloužily prostory budoucí stálé expozice MVS “dílna“ v interiéru zámku. Slavnostní vernisáž byla zakončena velkolepým koncertem, na kterém vystoupila skupina Phil Shoenfelt  Southern Cross. Hudební program byl završen společným vystoupením většiny účastníků MVS, kteří pod hudebním vedením Petra Krkavce nastudovali několik skladeb.

Jak již bylo uvedeno, kurátorem 17. ročníku byla umělkyně Milena Dopitová, která společně s ostatními autory udala téma ročníku: „Nemluvme o umění, mluvme o něčem jiném, o parfému“. Téma, které letos propojuje a prochází skrze díla jednotlivých uměleckých osobností. Konečný seznam zúčastněných autorů byl kombinací jejího kurátorského výběru a vítězných nominací předložených Odbornou radou MVS.

Město Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově, Poradní sbor MVS a občanské sdružení Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“, tímto zdvořile děkují všem lidem, firmám i institucím, jež se svou pomocí zasloužili o z

dárný průběh letošního ročníku “dílny“. Svou prací, nadšením či jinak pomohli: Marcela Antošová, Filip Brichta, Veronika Červinka-Janýrová, Marie Dohnalová, Martin Duda, Eliška Dudová, Samuel Fleishman, Jiří Haberland, Zdeněk Halla, Hasičský sbor Mikulov, Markéta Horváthová, Daniel Kamenár, manželé Dagmar a Miroslav Králikovi, Radovan Král, Petr Krkavec, Barbora Lípová, Soňa Lisoňová, Pavel Mayer, Petr Marcinčák, M-Art, Řeznictví a Penzion Mikulincovi, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Petr Očenášek, Ingrid Klanicová, Klára Nejezchlebová, Tereza Pirščová Brichtová a Daniel Piršč, Radek Polák, Miroslav Polívka, Pavel Prokeš a Kovo Prokeš, RAP, spol. s r. o. − rodina Vrbkova, Jan Richter, zaměstnanci Regionálního muzea v Mikulově, zvláště pak Jaroslav Bařina, Josef Botoš, Alena Klapalová, Ivo Láník, Vlasta Mikulesová a Alois Musil, dále, Jitka Plesz, Tomáš Šída, Michal Tureček a Hospůdka Pod zámkem, Tedos, s. r. o., TIC Mikulov, Marie Tomanová, Trafika Kapičák, Učenka Mikulov, Hana Vaculíková, Vinný sklep U Hrdličků, Robert Žákovič a pravděpodobně mnozí další, na které jsme nechtěně zapomněli.


 

Hlavní pořadatelé

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Kurátor

Milena Dopitová

Produkce, produkční

Produkce, produkční Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“, o. s.; Vrchlického 169/1, 692 01 Mikulov; tel.: +420 777 205 609; Jitka Havlíková

Koncepce a redakce katalogu

Jitka Havlíková, Marcela Effenbergerová a Libor Lípa

Fotografie

Reprodukce děl: Martin Polák
Dokumentární foto: Robert Žákovič

Grafická úprava

Libor Lípa

Litografie a pre-press

Studio 6.15 s. r. o. Zlín

Tisk

Tiskárna Grafico Opava, s. r. o.

Katalog vydalo Město Mikulov v počtu 500 ks.