Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

O letních prázdninách roku 2014 byl areál mikulovského zámku opět místem setkání předních výtvarníků. Již pojedenadvacáté se zde, od 12. července do 9. srpna konalo Mikulovské výtvarné sympozium "dílna". Po loňském, jubilejním dvacátém ročníku, kterého se účastnili kurátoři posledních deseti dílen, se mikulovské sympozium vrátilo ke svému tradičnímu modelu.

Kurátorem toho letošního byl malíř Stanislav Diviš, jenž na základě svého konceptu nazvaného Blízká setkání na sympozium pozval rovněž malíře: Václava Bláhu, Jana Pištěka, Oldřicha Tichého, Petra Veselého a Aldina Popaju pocházejícího z Bosny a Hercegoviny. Sestavu doplnili teoretik Ondřej Čech a studentka Viktorie Prokopová, která přijala roli technické asistentky.
  
Tradiční setkání pozvaných umělců s veřejností, vzájemné přivítání a představení dosavadní tvorby autorů, tedy slavnostní zahájení "dílny" proběhlo 12. července v zámecké sale terreně
a na horním nádvoří zámku. Večer si ke všeobecnému potěšení návštěvníků zahrály Krásné nové stroje.

Stanislav Diviš v průběhu "dílny" přivedl do Mikulova ještě jednu kapelu – Double Guitar Quartet. Ten koncertoval 25. července U Zajíce a vytvořil tak milou atmosféru jednomu z mnoha doprovodných programů, jež produkce pro účastníky i veřejnost po dobu čtyř pracovních týdnů připravila.

Vernisáž výstavy a současně slavnostní zakončení 21. "dílny" se konalo 9. srpna na horním nádvoří zámku. Na zaplněném nádvoří návštěvníky přivítal Libor Lípa, garant sympozia, dále vystoupil Stanislav Diviš a představil všechny zúčastněné a v ten den již i vystavující autory. 

Oficiální část vernisáže uzavřeli paní Marie Leskovjanová, členka rady města Mikulova, která tlumočila zdravici pana starosty Rostislava Koštiala, a pan Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově. Po otevření výstavy následoval koncert hudebních formací Einkesselbudednes a Chameleon Group. Večerem provázela Marcela Effenbergerová, předsedkyně pořádajícího občanského sdružení.

Atmosféru letošní "dílny" přiblížila návštěvníkům vernisáže projekce fotografií Magdaleny Bláhové. 

Výstava byla zpřístupněna veřejnosti do 31. srpna. Instalována byla částečně v prostorách vyčleněných pro budoucí stálou expozici děl náležících do sbírky současného výtvarného umění v majetku města Mikulova a částečně v nově zrekonstruovaných výstavních prostorách východního křídla mikulovského zámku. Na její instalaci se podíleli všichni zúčastnění umělci.

Pořadateli letošního, 21. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" byly již tradičně Město Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově a Společnost pro rozvoj MVS "dílna", jeho konání bylo schváleno zastupitelstvem města Mikulova v čele se starostou Rostislavem Koštialem.

22. ročník Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" se bude konat od 11. července do 8. srpna 2015.