Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

V pořadí již osmnáctý ročník Mikulovského výtvarného sympozia se konal v tradičním prázdninovém termínu od 16. 7. do 13. 8. 2011.

Konceptem osmnáctého ročníku MVS “dílna“ 2011 bylo setkání starší umělecké generace s tou nejmladší. Tři pozvaní autoři proto byli vybráni z generace starší 60 let: Inge Kosková, Otis Laubert a Václav Stratil. Dalšími třemi pozvanými autory byli dva studenti Akademie výtvarných umění, Vladimír Houdek a Matyáš Chochola, a nedávná absolventka Fakulty výtvarných umění v Brně Katarína Hládeková, všichni ovšem mladší 30 let. Sedmou regulérní účastnicí je studentka brněnské FaVU Vendula Kramářová v tradiční roli umělkyně tvořící a zároveň technické asistentky.

Hosté sympozia se pak etablovali z umělců, kteří byli z různých důvodů pozváni samotnými umělci. Mladou malířku Johanu Merta pozval do Mikulova její pedagog Václav Stratil, aby sympozium strávili společnou malířskou komunikací. Katarína Hládeková zase pozvala vrstevnici Annu Balážovou ke spoluautorství na společném animovaném filmu a s ním souvisejícím souboru fotografií. Čas strávený v Mikulově využil k práci na nových obrazech rovněž garant sympozia Libor Lípa. Posledním nečekaným hostem se pak stal malíř Vladimír Skrepl. Ten loni z osobních důvodů musel odmítnout pozvání na sympozium, a proto využil příležitosti, že letos do Mikulova odjeli dva jeho studenti, Chochola a Houdek. Kurátor sympozia Jiří Ptáček Lípův a Skreplův zájem o práci v mikulovských ateliérech přivítal a oba rovněž pozval na závěrečnou výstavu.

Výtvarníci se účastnili sympozia na náklady pořadatelů, jejich práce nebyla limitována tématem ani materiálem. Podmínkou jejich účasti bylo ponechání vytvořené práce – při zachování autorských práv – městu v jeho majetku jako součást budované Sbírky současného výtvarného umění města Mikulova, která je umístěna v expozici mikulovského zámku.

Organizační a technickou stránku akce letos podruhé zabezpečilo občanské sdružení Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“, o.s.

Slavnostní zahájení 18. ročníku MVS “dílna“ 2011 dne 16. července 2011

Pro samotné slavnostní zahájení využili organizátoři prostory zámeckého areálu – sál Sala terrena, kde byla pro hosty přichystána prezentace jednotlivých autorů, komorní doprovodný program, pohoštění a důstojné oficiální přivítání zúčastněných umělců. Na místo dorazili všichni ze zúčastněných umělců jak z České republiky, tak ze zahraničí. Společně se zástupci hlavních organizátorů – městem Mikulov a Regionálním muzeem v Mikulově – byli autoři slavnostně přivítáni a hosté byli seznámeni s průběhem nadcházejících tvůrčích týdnů. Uměním se v sobotu 16. 7. 2011 od 18.00 hod zaplnily tyto zámecké prostory a kromě představení zúčastněných autorů bylo připraveno také vystoupení romské jazzové skupiny Rosen Trio, která  se postarala o doprovodný program. Akce se zúčastnilo odhadem 100 – 150 návštěvníků a s ohledem na záměrně komorní charakter zahájení byli s touto účastí organizátoři nadmíru spokojeni.

V průběhu MVS „dílna“ se konala řada doprovodných veřejných akcí, které se setkaly s radostným přijetím jak účastníků „dílny“ tak zejména veřejnosti:

28. 6. – 15. 10. 2011 – Praha – SBÍRKA / výběr / - Mikulovská výtvarná sympózia „dílna“ 1994 – 2010 – výstava děl ze sbírky Města Mikulova, Galerie Malostranská beseda

2. 8. 2011 – Mikulov - Druhý takt - Tomáš Bárta / Kresby / výstava

10. 8. 2011 – Mikulov - Druhý takt – Matěj Smetana / Unavená radost / projekce audiovizuálního díla na ulici Husova

12. 8. 2011 – Mikulov - Druhý takt - Jan Šrámek a Václav Stratil / Už zase spolu / jednodenní výstava v městské galerii Mikulov

12. 8. 2011 – Mikulov - Druhý takt– Klára Nejezchlebová / Jein / projekce audiovizuálního díla ve veřejném prostoru

8. 8. 2011 – Mikulov - Mikulovská Peča Kuča – osobní představení zúčastněných autorů, diskuse, setkání s veřejností

Závěrečné slavnostní zakončení 18. ročníku MVS “dílna“ ´2011 dne 13. srpna 2011

Závěrečná vernisáž spojená se slavnostním ukončením akce byla tradičně situována do zámeckých prostor. Samotná prezentace vzniklých děl byla vzhledem k povaze a množství vzniklých děl instalována v interiéru zámku – nově zpřístupněných prostor Stálé expozice MVS „dílna“. Samotná koncepce závěrečné výstavy, která se nesla pod názvem „Být v krajině a malovat ji podle fotky“, byla v kompetenci kurátora ročníku, a tím byla zaručena odbornost a vysoká kvalita celkové instalace. Součástí závěrečné vernisáže byl na hlavním nádvoří zámku uspořádán tradiční doprovodný program, pro tento rok jím bylo hudební vystoupení několika kapel. Hlavním vystupujícím byla romská funková skupina „Gulo Čar“ a dále zahrála formace vzniknuvší během uplynulého měsíce přímo v řadách umělců na sympoziu. Tento sobotní večer byl samozřejmě také využit k nezbytnému slavnostnímu ceremoniálu. Úvodní proslovy a opětovné seznámení návštěvníků se samotnými autory, organizátory a partnery akce proběhly na hlavním pódiu horního nádvoří zámku. Slovo dostali starosta města Mikulova Rostislav Koštial, ředitel Regionálního muzea v Mikulově Mgr. Petr Kubín, výtvarný garant a zástupce Poradního sboru MVS Libor Lípa. Poté se již slova ujal kurátor 18. ročníku Jiří Ptáček, který postupně představil všechny zúčastněné umělce. Za zúčastněné umělce pozdravil a vyjádřil dík a potěšení z příjemného pobytu v Mikulově pan Václav Stratil. Po několikaleté nepřízni počasí byl tento sváteční den naštěstí obdařen sluncem a teplým počasím a zámecký areál navštívilo odhadem 400 – 500 spokojených návštěvníků.

Od 14. 8. do 31. 10. 2011 byla (na požádání) zpřístupněna výstava děl vzniklých v rámci MVS „dílna“ v prostorách budoucí stálé expozice MVS „Dílna“ na mikulovském zámku, výstava byla zpřístupněná volně bez vstupného.

Sbírka současného výtvarného umění města Mikulova, čítající dosud celkem 264 výtvarných děl mnoha disciplín (fotografie, grafika, malba, plastika, instalace, videoart apod.) v celkové hodnotě, dle odhadů soudních znalců, více než 23 000 000 Kč bude letošním 18. ročníkem bohatší o dalších 37 výtvarných děl od deseti autorů, která byla soudní znalkyní v oboru výtvarné umění ohodnocena celkem na 1.971.000,- Kč. Sympozií se v průběhu uplynulých 18 let zúčastnilo již 99 renomovaných výtvarníků z České republiky i zahraničí a také dle názoru odborníků ve výtvarném umění můžeme říct, že se jedná o jednu z největších sbírek současného výtvarného umění u nás.

Většina děl vzniklých v průběhu „dílny“ se stala součástí sbírky současného umění vznikající v Mikulově prostřednictvím sympozií už osmnáct let. Výstavu, na níž byla prezentována také díla nevstupující do sbírky, bylo možné vidět během slavnostního večera a následovně do konce turistické sezóny, tedy do 31. 10. 2011 na základě žádosti na pokladně zámku Mikulov. Koncepci výstavy vytvořil kurátor MVS „dílna“ 2011 Jiří Ptáček.

Samostatně bychom rádi zmínili další významnou akci, jež se konala v průběhu roku 2011 a významně doplnila podujetí konané v rámci MVS „dílna“ a to výstavu SBÍRKA / výběr / - Mikulovská výtvarná sympózia „dílna“ 1994 – 2010 – výstava děl ze sbírky Města Mikulova, Galerie Malostranská beseda, Praha.

Výstava se konala v termínu od 28. 6. do 15. 10. Prostřednictvím výstavy byla prezentována část z rozsáhlé sbírky současného výtvarného umění vlastněné městem Mikulovem. V rámci vernisáže výstavy a samotné výstavy byla propagována nejenom sbírka současného výtvarného umění, ale také samotné město jako město kultury, umění, vína a turistiky. Výstava se setkala s pozitivními ohlasy, o čemž svědčí jednak osobní reakce návštěvníků přímo v galerii, osobní sdělení pořadatelům v den vernisáže i později a mediální ohlasy.

Kurátorka, Karina Kubišová, pro tuto průřezovou výstavu (přírůstky sbírky z let 1994 – 2010) vybrala díla celkem 23 autorů. Výběr děl byl zaměřen na objekt (Eisler, Klimanová/Trizuljaková, Klumparová, Kohout, Koťátková, Lhotský, Medek, Sobotka) a malbu (Císařovský, David, Diviš, Nikl, Písařík, Pivovarov, Róna, Střížek, Teren) a tvoří průřez téměř všemi dosud uplynulými ročníky (do r. 2010). Vzhledem k rozsahu výstavy byla část výstavy instalována také v předsálí Trick baru ve 2. patře Malostranské besedy.

Závěrem můžeme říci, že osmnáctý ročník Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ 2011 splnil hlediska vysoké kvalitativní náročnosti a přispěl k obohacení unikátní sbírky současného výtvarného umění, kterou se za posledních osmnáct let podařilo v Mikulově vybudovat. Zúčastnění umělci vytvořili a do sbírky města Mikulova darovali celkem 35 výtvarných děl, která se na základě Statutu Mikulovského výtvarného sympozia a smluv uzavřených s autory stala majetkem Města Mikulova. Jejich celková hodnota byla stanovena PhDr. Marií Dohnalovou, soudním znalcem se specializací umění výtvarné v oboru školství a kultura, odvětví umění výtvarné činí 1 971 000 Kč. Výtvarná díla převzalo Město Mikulov do svého majetku a jsou zařazena do sbírky současného výtvarného umění města Mikulova.

Sympozií se v průběhu uplynulých 18 let zúčastnilo již 104 renomovaných výtvarníků z České republiky i zahraničí a také dle názoru odborníků ve výtvarném umění můžeme říct, že se jedná o jednu z největších sbírek současného výtvarného umění u nás. Sbírka současného výtvarného umění města Mikulova, čítající dosud celkem okolo 300 výtvarných děl mnoha disciplín (fotografie, grafika, malba, plastika, instalace, videoart apod.) v celkové hodnotě, dle odhadů soudních znalců, více než 24 mil. Kč bude letošním 18. ročníkem bohatší o dalších 35 výtvarných děl.