Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

19. Mikulovské výtvarné sympozium "dílna", jehož konání bylo schváleno zastupitelstvem města Mikulova v čele se starostou Rostislavem Koštialem, proběhlo v termínu od 14. července do 11. srpna 2012. Díky "dílně" vzniká mj. i rozsáhlá sbírka současného umění, jež je vlastněna městem Mikulovem a je uložena na mikulovském zámku.

19. ročníkem "dílny" byl završen dvouletý koncept, jenž se stal zadáním pro kurátory 18. a 19. ročníku (2011 a 2012): sestavit dvě skupiny umělců – jedna skupina se bude skládat z umělců nové generace – nejmladší, začínající…, kteří reprezentují nejnovější názory a přístupy k současnému umění; druhou skupinu pak tvoří zástupci

generace nejstarších, jejichž dílo je již veřejnosti známé, etablovaní.

Kurátorem 19. ročníku byl zvolen teoretik a respektovaný kritik umění Martin Dostál.

"dílna" byla slavnostně zahájena v sobotu 14. července 2012 v zámecké Sale terreně. V průběhu komorního podvečera byli zástupci hlavních organizátorů – města Mikulova a Regionálního muzea v Mikulově přivítáni zúčastnění autoři, kteří se

přítomným hostům osobně představili formou vlastní krátké vizuální prezentace s výkladem. Atmosféru podpořilo vystoupení Komorního akademického „z“družení KAZ band.

Závěrečná vernisáž výstavy vytvořených děl spojená se slavnostním ukončením sympozia byla uspořádána 11. srpna 2012 taktéž na zámku v Mikulově.

V průběhu vernisáže představil kurátor Martin Dostál jednotlivé zúčastněné autory, dále promluvili ředitel Regionálního muzea v Mikulově, pan Petr Kubín, starosta města Mikulova Rostislav Koštial a výtvarný garant a zástupce Poradního sboru MVS Libor Lípa. Celý pořad moderovala Marcela Effenbergerová, předsedkyně pořádající Společnosti pro rozvoj MVS "dílna".

Součástí závěrečné vernisáže byl tradičně doprovodný program. Pro tento rok jím byla prezentace dokumentárního filmu MVS "dílna" 2012 s ukázkou tvorby a rozhovory s jednotlivými zúčastněnými umělci (autor studio DISK Systems) a hudební vystoupení několika kapel. Hlavním vystupujícím byl slovenský jazzman Peter Lipa se svým Bandem. Dále účinkovaly kapely Ground Keeper, Kaz band a další… (Co umělec, to muzikant).

Výstava děl nazvaná „Dobrej ročník“ byla instalována v interiéru zámku – v prostorách budoucí Stálé expozice MVS "dílna". Součástí vernisáže byla její komentovaná prohlídka. Kurátor Martin Dostál provedl zájemce celou výstavou, což se setkalo s velkým ohlasem.

Výstavu „Dobrej ročník“ bylo možné vidět během slavnostního večera a následně do konce výstavní sezóny Regionálního muzea v Mikulově, tedy do 31. 10. 2012.

Ministerstvo kultury České republiky zařadilo sympozium v rámci výběrového dotačního řízení na rok 2012 MVS "dílna" 2012 do Programu významných a mimořádných kulturních akcí v ČR; v rámci okruhu 3 – podpora nevýstavních

a nepublikačních projektů.

Pořadatelé

Město Mikulov

Regionální muzeum v Mikulově

Společnost pro rozvoj MVS "dílna", o. s.

Kurátor

Martin Dostál

Garant

Libor Lípa

Produkce

Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia "dílna", o. s., Vrchlického 169/1, 692 01 Mikulov

Realizační tým

Marcela Effenbergerová, Jitka Havlíková, Zuzana Skulová, Jiří Haberland

Texty

Martin Dostál

Překlad

Jan Richter, Eva Pluháčková

Fotografie

Martin Polák (reprodukce děl, foto z instalace)

Daniel Kamenár, Zuzana Skulová (dokumentární foto)

Generální partner

Česká spořitelna

Hlavní partner

Ministerstvo kultury

Partneři

Česko-německý fond budoucnosti, Penzion Husa, Hospůdka pod zámkem, Aquarium Relax, Vinařské centrum Mikulov, DISK, ITALINOX, Vinný skep u Hrdličků, Víno Marcinčák, KOVO PROKEŠ Mikulov

Mediální partneři

JCDecaux, Český rozhlas Brno, ATELIÉR

Poděkování

Město Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově, poradní sbor MVS a občanské sdružení Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia "dílna", tímto zdvořile děkují všem lidem, firmám i institucím, jež se svou pomocí zasloužili o zdárný průběh letošního ročníku dílny. Svou prací, nadšením či jinak pomohli: Marcela Antošová, Alexandr Borecký, Filip Brichta, Pavel Čech, Veronika Červinka-Janýrová, Marie Dohnalová, Michal Giláni, Lucie Goldová, Zdeněk Halla, Martin Horák, Josef Hrdlička jun., Hana Chaloupková, Luboš Janáček, Rudolf Jílek, Luděk Kabelka, Daniel Kamenár, KAZ Band, Ingrid Klanicová, Petr Krkavec, Barbora Lípová, Petr Marcinčák, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Petr Očenášek, Tereza Pirščová Brichtová a Daniel Piršč, Jitka Plesz, Eva Pluháčková, Miroslav Polívka, Pavel Prokeš a Kovo Prokeš, zaměstnanci Regionálního muzea v Mikulově, zvláště pak Jana Frantelová, Ivo Láník, Vlasta Mikulesová a Alois Musil; dále Jan Richter, Martina Stehlíková, Jana Sellnerová, Petr Svoboda, Kateřina a František Šílovi, Michal Tureček, Tedos, s. r. o., TIC Mikulov, Iveta Vašíčková, rodina Vyhnalíkova, Adam Vrbka a celá rodina Vrbkova, Roman Zavřel, Robert Žákovič a pravděpodobně mnozí další, na které jsme nechtěně zapomněli.