Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Partneři MVS

RAP Interier, s. r. o.

NOVA

ARCHAIT, s. r. o.

Theatrum Pyroboli

Komerční banka, a. s.

Lesy České republiky, a. s.

Stolařství Troubil

Kovo Prokeš Mikulov

_______________________________________________________________________________________________

Hlavní organizátor město Mikulov tímto děkuje všem, kteří, se svým dílem zasloužili o vznik a průběh čtvrtého ročníku. Osobně Mgr. Dobromile Brichtové, Mgr. Jiřímu Pavlovovi, Ing. Haně Ondruškové, Marii Hulejové, Karlu Valentovi, Ivo Láníkovi, Jaroslavu Hodačovi, pánům Gavendovi a Šutovi, Petru Prokešovi, Milanu Částkoví, Ladislavu Houserovi, Ing. Elišce Volaříkové, MUDr. Janu Vanýskovi, Ing. Ivanu Martínkovi, Ing. Jiřímu Hlavenkovi, Vítězslavu Vrbkoví, Liboru Lípovi, Marcele Gamanovové, Vítu Novotnému, ak. mal. Zdenku Lhotskému, PhDr. Janě Tiché a Karině Kubišové.