Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

Konání třináctého ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ‘06 schválilo zastupitelstvo města Mikulova v čele se starostou Eduardem Kulhavým.

Dílna probíhala ve dnech 15. 7. – 12. 8. 2006 v areálu zámku v Mikulově za významné pomoci pracovníků Regionálního muzea.

Mikulovské výtvarné sympozium bylo slavnostně zahájeno v sobotu 15. 7. 2006 ve 20.00 hodin v zámeckém parku v Mikulově. Neobvykle pozdní hodina zahájení umožnila promítání videoprezentace medailonů zúčastněných umělců pod širým nebem. Videoprojekci technicky zajišťoval Pavel Čadík, který dorazil se svým pojízdným kinematografem. Hosty nejprve přivítala ředitelka Regionálního muzea v Mikulově Mgr. Dobromila Brichtová, která všechny současně pozvala k návštěvě právě probíhající netradiční výstavy „Příběh restaurování světelského oltáře z Adamova“. Dále promluvili zástupce
hlavního organizátora, místostarosta města Mikulova Jaroslav Smečka a zástupce stálého generálního partnera akce, ředitel oblastní pobočky České spořitelny, a. s. Břeclav Ing. Tomáš Krábek. Poté se slova ujali členové Poradního sboru MVS "dílna" Marcela Effenbergerová a Libor Lípa, kteří představili kurátorku 13. ročníku výtvarnici a designérku Evu Eisler.Ta veřejnost seznámila se všemi umělci. Její nečekanou povinností bylo upřesnit seznam letošních tvůrců, neboť se z vážných důvodů omluvili avizovaná účastnice Magdalena Jetelová a technický asistent – student Jan Synek. Obou uvolněných postů se na poslední chvíli s jistou nadsázkou ujal profesor Tomáš Ruller.Tyto neočekávané změny naštěstí
nijak nenarušily průběh celé akce. Po představení jednotlivých umělců pokračoval program slavnostního zahájení promítáním filmové prezentace všech autorů a zpěvy Mužáckého sboru z Březí. Tento program pokračoval před nedalekým sklepem pana Miroslava Ondráčka v rámci právě probíhajícího „Dne otevřených sklepů“. Celým večerem provázela produkční společnosti Avedon s. r. o. Jitka Kapičáková Havlíková.

Zahajovací dny byly letos zpestřeny promítáním pojízdného Kinematografu bratří Čadíků v improvizovaném zámeckém letním kině. Každý večer v průběhu prvního týdne konání sympozia mohli návštěvníci zámeckého parku shlédnout jedno z filmových představení české i zahraniční produkce.

Závěrečná vernisáž 13. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ‘06 se konala v sobotu 12. 8. 2006 od 17.00 hodin. Z důvodu nepříznivého počasí musel být doprovodný program i některá díla přesunuty do zámeckých interiérů. Ceremoniál začal v Nástupním sále, kde k hostům postupně promluvili: ředitelka Regionálního muzea Mgr. Dobromila Brichtová, starosta města Mikulova Eduard Kulhavý, zástupce generálního partnera České spořitelny, a.s. Ing. Martin Slezák a zástupce Poradního sboru Libor Lípa. Otevření výstavy se ujala kurátorka 13. ročníku Eva Eisler. Součástí výstavy vzniklých děl byla i několikahodinová performance Tomáše Rullera, kterou mohli návštěvníci shlédnout na hlavním nádvoří zámku. Díla byla instalována jak v zámeckých sálech a přilehlých chodbách, tak přímo v ateliérech, kde vznikala. Výstavu provázelo vystoupení brněnského hudebníka Pavla Fajta, který si pro tuto příležitost připravil poutavou bubenickou kreaci na videomedailónky jednotlivých účastníků. Vernisáž, a tím i 13. ročník MVS "dílna" ‘06, zakončil večerní koncert skupiny Moimir Papalescu & The Nihilists, který z důvodu vytrvalého deště proběhl také uvnitř zámku.

Kurátorkou třináctého ročníku byla výtvarnice a designérka Eva Eisler, která se kromě sestavení kvalitní skupiny umělců svým profesionálním přístupem zasloužila o ještě větší medializaci MVS "dílna". Důkazem je uskutečněná prezentace Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" v prostorách Českého centra v New Yorku, která po dobu tří měsíců (červen – srpen 2006) představila celou akci formou výstavy reprodukcí většiny děl vzniklých během 12letého konání sympozia.


Hlavní pořadatelé

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Kurátor

Eva Eisler

Produkce, produkční

Marketingová společnost AVEDON s. r. o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov, tel.: +420 519 512 797-8
Jitka Kapičáková Havlíková

Fotografie

Reprodukce děl: Martin Polák
Dokumentární foto: Veronika Bromová, Daniel Kamenár, Richard Kočí, Libor Lípa, Tomáš Ruller,
Petra Vrbňáková, archiv Města Mikulova

Překlad: Jan Richter