Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Partneři MVS 2006

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partner

Jihomoravský kraj

Partneři

Víno Marcinčák, Tiskárna Grafico, Italinox

Mediální partneři

Real Media, Český rozhlas Brno, Rovnost, Ateliér

Sponzoři

Restaurace u Piaristů, Grafické a foto studio Pavel Drinka, Gebauer a Griller Kabeltechnik, s. r. o., Hotel Zámeček Mikulov

Pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

_____________________________________________________________________________________________

Město Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově, Poradní sbor MVS a produkční společnost Avedon s. r. o. tímto zdvořile děkují všem lidem, firmám i institucím, kteří se svou pomocí zasloužili o hladký průběh třináctého ročníku "dílny". Svou prací, nadšením či jinak pomohli: Marie Dohnalová, Milan Esterka, Pavel Fajt, bratři Fleischmanovi, Jura Holáň, Janáček Art Technologies, Daniel Kamenár, Adam Kapičák, Kinematograf Pavla Čadíka a Petr Moravec, Luboš Husák, Ladislav Klimovič, Kovo Prokeš, Kulturní středisko Mikulov, Soňa Lisoňová, Jaroslav Madarasz, Ing. Pavel Mayer, Mikrosvín Mikulov, Mauting Valtice, Martin Mysliveček, NEON – Vlastimila Burianová, Miroslav Ondráček, OU a Praktická škola Mikulov, Vojtěch Pazderka, Tereza Pirščová-Brichtová, Olga Pluháčková, Petr Ptáček z Moravských vinařských závodů, RAP, spol. s r. o. a manželé Vrbkovi, Restaurace Devatero řemesel, Antonín Střížek, Pavel Svoboda, Studio Sluka, Zdena Šturzová, Ivana Tesaříková, Truhlářství Radek Polák, Josef Botoš, Jan Ivičič, Petr Kubín, Ivo Láník, Alois Musil, Jan Richter a všichni ostatní zaměstnanci RMM, Ladislav Solařík, Miroslav Šidlo, TIC Mikulov, Trafika Kapičák, Petra Vrbňáková a pravděpodobně mnozí další, na které jsme nechtěně zapomněli.