Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Umění je vznešená dáma.
Proto nebuď nevychovaný a vyčkej,
dokud tě neosloví.
(Waggerl)

Vážení přátelé, vážení příznivci Mikulovského výtvarného sympozia "dílna",
i letošní třináctý ročník si dovoluji uvést citátem. Výtvarné sympozium dílna se již neodmyslitelně zapsalo do velmi bohatého kulturního léta našeho města. Velice mě těší, že je ze strany výtvarníků o toto sympozium stále velký zájem a účastní se ho umělci nejen z naší republiky. Umělcům, kteří se jednotlivých ročníků účastní, má naše město skutečně co nabídnout. Je to nejen přátelská atmosféra, ale i krása našeho města, která je pro ně i určitou inspirací. Za uplynulých třináct let bylo vytvořeno nespočet děl, která zůstávají majetkem města pro naše další generace. V posledních letech byla tato díla vystavována i v zahraničí. Vernisáže proběhly ve Vídni, v Bratislavě, v rakouském St. Pöltenu, v letošním roce v Mistelbachu a New Yorku. Je neoddiskutovatelné, že Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" je pro naše město velkým přínosem. V letošním roce končí již páté volební období našich novodobých dějin. Od
počátku jeho založení byli všichni představitelé města tomuto sympoziu nakloněni a podporovali ho. Pevně věřím, že i zastupitelé zvoleni v letošních volbách budou další ročníky sympozia podporovat a vytvářet vhodné podmínky pro jeho úspěšné pokračování. Závěrem děkuji všem těm, kteří v prvopočátku přišli s nápadem k realizaci této akce, všem, kteří se podíleli na organizaci všech dosavadních ročníků, všem účastníkům a příznivcům sympozia. Nelze rovněž zapomenout na všechny sponzory, kteří svým nemalým přispěním umožnili existenci tohoto projektu. Přeji mnoho úspěchů v dalších ročnících.

Eduard Kulhavý
starosta města Mikulova

Vážené dámy a pánové, přátelé Mikulovského výtvarného sympozia,
je pro mě ctí konstatovat, že Česká spořitelna mohla být již čtvrtým rokem generálním partnerem tentokráte již třináctého ročníku Mikulovského výtvarného sympozia. Česká spořitelna se zabývá podporou mnoha projektů ze všech oblastí kultury. Uvádím alespoň klíčové projekty: v rámci vážné hudby festival Pražské jaro, zástupcem moderní hudby je například festival Colours of Ostrava. Česká spořitelna se rovněž věnuje podpoře divadelních projektů – za zmínku jistě stojí podpora Vinohradského divadla. Dále naše podpora směřuje do oblasti výtvarného umění a designu, kde mezi nejvýznamnější zástupce kromě Mikulovského výtvarného sympozia patří také Designblok či Tranzit jako představitelé nové iniciativy v oblasti současného umění. Podpora kultury je tedy přirozenou a organickou součástí působení České spořitelny v České republice.
Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" ‘06 nás opět přesvědčilo, že má smysl věnovat podporu talentovaným tvůrcům celé České republiky. Paleta nápadů, originalita a rozmanitost výtvarných děl a stylů, někdy silná osobní šokující výpověď – to všechno představené na půdě sympozia pod vedením kurátorky Evy Eisler za příkladné organizační a technické produkce společnosti Avedon – přinesla mnoho kulturních zážitků a umožnila rozšířit uměleckou sbírku města Mikulov. Cíl projektu, zachytit aktuální současné výtvarné umění, se bezpochyby naplnil a sympozium rovněž významně přispělo k budování sbírky soudobého umění a přineslo umění přímo lidem žijícím či navštěvujícím Mikulov. A nic na tom nemohla změnit ani propršená vernisáž, při které se plně projevila obětavost osamělého performera na zámeckém nádvoří. Jen tak dál!

Ing. Martin Slezák
ředitel komerčního centra v Brně, Česká spořitelna, a. s.

Vážení přátelé,
ve výtvarném umění je jen málo akcí, které si za dobu své existence dokázaly u kulturní obce získat takový věhlas jako Mikulovské výtvarné sympozium "dílna". Jako zástupce jednoho z partnerů této akce – Jihomoravského kraje – mě těší, že také 13. ročník, který se v Mikulově uskutečnil v červenci a srpnu minulého roku, si udržel vysoký standard, pestrost žánrů i originalitu. Konečně, o tom Vás jistě přesvědčí katalog, který právě držíte v rukou. Čtyři letní týdny, které vybraní výtvarníci každoročně tráví v prostorách mikulovského zámku, jsou naplněny nejen prací a samotnou tvorbou, ale také setkáváním a rozmlouváním o smyslu a významu umění v současném světě. Jen při vzájemném dialogu se totiž naskýtá možnost alespoň částečně nahlédnout na svět očima toho druhého. A to je stejně důležité jako tvorba sama.
Přeji Vám všem hodně uměleckých zážitků při prohlížení a četbě tohoto katalogu a těším se na setkání s Vámi na některém z dalších ročníků "dílny".

Ing. Milan Venclík
1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje