Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Fakta

Konání devátého ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" `02 schválilo zastupitelstvo města Mikulova v čele se starostou Ing. Stanislavem Machem.

Dílna probíhala ve dnech 20. 7.–17. 8. 2002 v prostorách zámku v Mikulově za významné pomoci pracovníků Regionálního muzea v Mikulově.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo dne 20. 7. 2002 v 17.00 hodin v prostorách Saly Terreny mikulovského zámku. Při této příležitosti zde laskavě promluvili: místostarosta města Mikulova Vojtěch Příbramský, ředitelka Regionálního muzea v Mikulově Mgr. Dobromila Brichtová, kurátorka sympozia Ivana Lomová, zástupce poradního sboru Libor Lípa, ředitelka produkční společnosti AVEDON Mgr. Jitka Chromá za průvodního slova produkční MVS Jitky Kapičákové Havlíkové. O svou tradiční zdravici Přecitlivělých nás neochudil ani Vítězslav Vrbka. Vystoupení Pánského pěveckého sdružení extrémního folklóru Krása zahájilo neoficiální část večera, který pokračoval v zámecké zahradě, kde organizátoři spolu s Kulturním střediskem Mikulov připravili „Červencovou noc“. Vystoupily zde skupiny Sedmá Figarova a Velvet Underground Revival.

V předvečer vernisáže, dne 16. 8. 2002 se koncertovalo v zámecké zahradě. O show ve stylu 70. let se postarala revivalová skupina Kakadu Music. Výtěžek ze vstupného, který činil celkem 16 751 Kč, byl věnován na pomoc oblastem postižených srpnovými povodněmi, za což tímto všem zúčastněným děkujeme. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s Kulturním střediskem Mikulov.

Před slavnostním odhalením děl vytvořených během "dílny", dne 17. 8. 2002 v 15.00 hodin, mohli zájemci navštívit vernisáž výstavy fotografií „Mikulovské fotobraní“ (L. Drezdowicz, B. Holomíček, M. Klimeš, J. Lipscher, B. Procházková, R. Smith, P. Šmíd a L. Vojtěchovský). Výstavu připravilo Regionální muzeum v Mikulově.

Vernisáž Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" `02 se konala dne 17. 8. 2002 v 17.00 hodin v Gajdošově sále (Sále předků) mikulovského zámku. O uvítání se opět postaralo Pánské pěvecké sdružení extrémního folklóru Krása, které jen potvrdilo svůj úspěch ze zahájení MVS. K hostům promluvili: místostarosta města Mikulova Vojtěch Příbramský, ředitelka Regionálního muzea v Mikulově Mgr. Dobromila Brichtová, předsedkyně kulturní komise Rady Jihomoravského kraje ing. arch. Lydie Filipová, zástupce poradního sboru MVS Libor Lípa, ředitelka produkční společnosti AVEDON Mgr. Jitka Chromá, kurátorka sympozia Ivana Lomová, účastníci sympozia Erika Bornová, Viktor Pivovarov, Ulric Roldanus a technický asistent Jiří Pikous. Nepřítomná Daniela Sneppová
nám zanechala svůj pozdrav v multimediální podobě. Slovem provázela produkční MVS Jitka Kapičáková Havlíková. Spolu s vystavenými díly si mohli hosté prohlédnout i stálou expozici Mikulovských výtvarných sympozií „Sklizeň“ ´94–´01. Program večera pokračoval vystoupením Romana Dragouna, ochutnávkou vín ze sklepů společnosti Víno Marcinčák, spol. s r. o. Mikulov, a posezením na terase Saly Terreny, kde hostům zpříjemňoval večer Jazz Gang Michala Dvořáka.

Kurátorkou letošního Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" ´02 byla Ivana Lomová, dáma, která svým liberálním přístupem k sobě osvobodila i ty ostatní.


Hlavní pořadatelé

Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově

Kurátor

Ivana Lomová

Produkce, produkční

Marketingová společnost AVEDON, s. r. o., Mlýnská 2, 692 01 Mikulov, tel.: 519 512 797-8
Jitka Kapičáková Havlíková

Fotografie

Reprodukce děl: Martin Polák
Dokumentární foto: Miroslav Králik, Mgr. Jitka Chromá, Václav Hortvík, RNDr. Petr Macháček

Překlad: Jiří Čihulka, B. A., Jan Richter