Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Partneři MVS

NADACE NOVA

Jihomoravský kraj

VHS Břeclav, RAP Interier, AVENIR

M Art, a. s.

Víno Marcinčák, Víno Mikulov

Crystalis

Grafické a foto studio Pavel Drinka

AVEDON

Za podpory Ministerstva kultury České republiky

______________________________________________________________________________________________

Město Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově a Poradní sbor MVS tímto zdvořile děkují všem lidem, firmám i institucím, kteří se svou pomocí zasloužili o zdárný průběh devátého ročníku "dílny". Svou prací, nadšením či jinak pomohli: marketingová společnost AVEDON, s. r. o., AVENIR Praha, spol. s r. o., Filip Brichta, Crystalis, s. r. o., Pavel Drinka, Marcela Effenbergerová, Dagmar Flimmelová, DK studio, s. r. o., Domovní správa Mikulov, p. o., Zdeněk Halla, Hana Chaloupková, Robert Charvát, Janáček ART – Technologies, Veronika Janýrová, Trafika Kapičák, Darja Kocábová, Krajský úřad Jihomoravského kraje, manželé Králikovi, Kulturní středisko Mikulov, Ivo Láník a všichni ostatní zaměstnanci RM, Libor Lípa, M-art, a. s., Miroslav Machálek, Ministerstvo kultury ČR, Muziktone, Nadace Nova, Odborné učiliště Mikulov, RAP, spol. s r. o., Restaurace Národní dům, Miroslav Sáček, Sedmá Figarova, Miroslav Šidlo, Tanzberg Mikulov, a. s., Jan Vanýsek sen., manželé Varmužovi, VHS Břeclav, s. r. o., Vink-Plasty, s. r. o., Víno Marcinčák, spol. s r. o. Mikulov, Víno Mikulov, a. s., Vítězslav Vrbka, Vojenský útvar v Mikulově, manželé Wallo.