Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

MVS “dílna” – speciál, Mikulov 8.–15. 8. 2009

...Sympozium “dílna“ Mikulov má v českých zemích vyjímečné postavení jedné z nejtradičnějších a kvalitativně nejvyrovnanějších letních událostí. Když letos Libor Lípa a jeho tým nakrátko zpřístupnili depozitář sbírky vznikající od prvního ročníku sympozia v roce 1994 do současnosti, mohli návštěvníci zjistit, že její narůstání kopíruje proměny výtvarného umění natolik, že vznikla v podstatě reprezentativní mapa patnácti let v českém umění a s mezinárodními přesahy...

Jiří Ptáček, teoretik ročníku

Organizátoři Mikulovského výtvarného sympózia se rozhodli k 16. ročníku této akce uspořádat “dílnu“ speciál, která se poprvé věnovala výhradně umění s elektronickými médii.

Technický vývoj dnes prochází všemi oblastmi lidské činnosti a elektronická média změnila nejen náš každodenní život, ale také způsob vnímání světa a reality. Na technickou inovaci či nové poznatky vědy reagují již od počátku samozřejmě také umělci na celém světě a v podstatě je tomu tak nejpozději od dob renesance. Počátky současného mediálního umění sahají do konce 60. let a dnes je již neoddělitelnou součástí dějin výtvarné kultury.

Na mikulovské sympozium jsem vybral umělce jak ze zahraničí, tak i české. Umělce jak střední generace, tak umělce mladé, kteří se věnují převážně těmto médiím. Vybíral jsem z okruhu přátel, o jejichž práci se zajímám již dlouhá léta, ale také umělce, se kterými jsem se poznal víceméně náhodně a jejich díla mne velmi zaujala. Důležitým aspektem při výběru byla pro mne také rozdílnost jejich přístupu k práci jak po technické, tak i obsahové stránce. 
Mikulovskému publiku jsem tak chtěl představit pokud možno co nejširší spektrum možností práce s těmito médii (samozřejmě s ohledem na technické i finanční možnosti produkce “dílny“).

Prezentace děl se uskutečnila převážně ve veřejných prostorách města, a jak použití elektronických médií předurčuje, vždy po setmění. Z povahy prezentovaných děl, časové a technické náročnosti jejich výroby, netvořili všichni umělci na místě (jak bylo dosud zvykem), ale přivezli svá díla či projekty zhotovené předem. Každý autor byl seznámen s prostorem i atmosférou akce, dostal písemnou a obrazovou dokumentaci k městu Mikulovu, ze které mohl vycházet.

Krátké portréty zúčastněných umělců a jejich děl je možno shlédnout na tomto DVD a stejně tak je zde alespoň částečně přiblížena atmosféra 16. ročníku sympózia.

Petr Zubek